Синтаксис CSS

Модуль Синтаксису CSS у загальних поняттях описує структуру та синтаксис каскадних таблиць стилів, також відомих як CSS. Він визначає CSS як мову для опису візуалізації структурованих документів (наприклад, HTML та XML) в Інтернеті та інших місцях.

Цей модуль не визначає жодних властивостей, типів даних, функцій і директив. Натомість він розгорнуто пояснює те, як всі ці можливості повинні бути визначені, та те, як користувацькі агенти повинні розбирати CSS.

Директиви

  • жодних

Примітка: Цей модуль явно зазначає, що @charset фактично є не директивою, а радше невизнаним історичним правилом, яке слід пропускати при граматичній перевірці списку стилів.

Довідка

Ключові концепції

Терміни глосарія

Посібники

Синтаксис

Огляд синтаксису CSS, в тому числі оголошень, блоків оголошень, наборів правил та інструкцій CSS.

Синтаксис визначення значень

Пояснює формальну граматику для визначення дійсних значень властивостей і функцій CSS, а також семантичні обмеження. Посібник для розуміння типів значень компонент, комбінаторів і множників CSS.

Обробка синтаксичних помилок CSS

Огляд того, як користувацький агент обробляє недійсний CSS.

Перші кроки з вивчення CSS: синтаксис CSS

Вступний посібник з CSS, в тому числі вступ до синтаксису CSS.

Споріднені концепції

Модуль Селекторів CSS:

Модуль Каскаду CSS:

Модуль Кастомних властивостей як каскадних змінних CSS:

Модуль Умовних правил CSS:

API Об'єктної моделі CSS (CSSOM):

Специфікація WHATWG:

Специфікації

Специфікація
Unknown specification

Дивіться також