rotate()

Функція CSS rotate() (обертати) визначає перетворення, котре обертає елемент навколо фіксованої точки на площині, не деформуючи цей елемент. Її результат належить до типу даних <transform-function>.

Спробуйте його в дії

Фіксована точка, навколо котрої обертається елемент, також відома як центр перетворення. Усталено вона розташована в центрі елемента, а власний центр перетворення можна задати за допомогою властивості transform-origin.

Синтаксис

Величина обертання, спричиненого rotate(), задається у вигляді кута. Якщо кут додатний, то обертання відбувається за годинниковою стрілкою, а якщо від'ємний, то проти. Обертання на 180° зветься центральною симетрією.

rotate(a)

Значення

a

Значення <angle>, що представляє кут обертання. Напрям обертання залежить від напряму письма. В контексті письма зліва направо додатний кут позначає обертання за годинниковою стрілкою, а від'ємний – проти. В контексті письма справа наліво додатний кут позначає обертання проти годинникової стрілки, а від'ємний – за.

Декартові координати на ℝ^2 Однорідні координати на ℝℙ^2 Декартові координати на ℝ^3 Однорідні координати на ℝℙ^3
(cos ( a ) - sin ( a ) sin ( a ) cos ( a )) (cos ( a ) - sin ( a ) 0 sin ( a ) cos ( a ) 0 0 0 1) (cos ( a ) - sin ( a ) 0 sin ( a ) cos ( a ) 0 0 0 1) (cos ( a ) - sin ( a ) 0 0 sin ( a ) cos ( a ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1)
[cos(a) sin(a) -sin(a) cos(a) 0 0]

Приклади

Найпростіший приклад

HTML

<div>Звичайний</div>
<div class="rotated">Обернений</div>

CSS

div {
 width: 80px;
 height: 80px;
 background-color: skyblue;
}

.rotated {
 transform: rotate(45deg); /* Рівносильно rotateZ(45deg) */
 background-color: pink;
}

Результат

Поєднання обертання з іншим перетворенням

Коли хочеться застосувати до елемента декілька перетворень, слід поводитись обережно з порядком задання таких перетворень. Наприклад, якщо перед перенесенням обернути елемент, то перенесення відбудеться вздовж нової осі обертання!

HTML

<div>Normal</div>
<div class="rotate">Обернений</div>
<div class="rotate-translate">Обернений + Перенесений</div>
<div class="translate-rotate">Перенесений + Обернений</div>

CSS

div {
 position: absolute;
 left: 40px;
 top: 40px;
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: lightgray;
}

.rotate {
 background-color: transparent;
 outline: 2px dashed;
 transform: rotate(45deg);
}

.rotate-translate {
 background-color: pink;
 transform: rotate(45deg) translateX(180px);
}

.translate-rotate {
 background-color: gold;
 transform: translateX(180px) rotate(45deg);
}

Результат

Специфікації

Специфікація
Unknown specification
       <br />
       <small>
         # funcdef-transform-rotate
        </small>
      </a>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
rotate()
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також