border-style

Властивість-скорочення CSS border-style (стиль меж) задає стиль лінії для всіх чотирьох сторін меж елемента.

Спробуйте його в дії

Властивості-складові

Ця властивість є скороченням для наступних властивостей CSS:

Синтаксис

/* Значення – ключові слова */
border-style: none;
border-style: hidden;
border-style: dotted;
border-style: dashed;
border-style: solid;
border-style: double;
border-style: groove;
border-style: ridge;
border-style: inset;
border-style: outset;

/* згори і знизу | зліва і справа */
border-style: dotted solid;

/* згори | зліва і справа | знизу */
border-style: hidden double dashed;

/* згори | справа | знизу | зліва */
border-style: none solid dotted dashed;

/* Глобальні значення */
border-style: inherit;
border-style: initial;
border-style: revert;
border-style: revert-layer;
border-style: unset;

Властивість border-style може бути задана з одним, двома, трьома або чотирма значеннями.

 • Коли задане одне значення, то один стиль застосовується до всіх чотирьох сторін.
 • Коли задані два значення, то перший стиль застосовується до верху і низу, а другий – до лівої та правої сторін.
 • Коли задані три значення, то перший стиль застосовується до верху, другий – до лівої та правої сторін, а третій – до низу.
 • Коли задані чотири значення, то ці стилі застосовуються до верху, правої сторони, низу та лівої сторони відповідно (за годинниковою стрілкою).

Кожне значення – ключове слово, вибране зі списку нижче.

Значення

<line-style>

Описує стиль межі. Може мати наступні значення:

none

Подібно до ключового слова hidden, призводить до відсутності межі. Якщо не задано background-image, то обчислене значення border-width тієї ж сторони буде 0, навіть якщо задане значення – якесь інакше. У випадку комірки таблиці та перекривання зовнішніх меж, значення none має найнижчий пріоритет: якщо задана будь-яка конфліктна межа, то вона буде показана.

hidden

Подібно до ключового слова none, призводить до відсутності межі. Якщо не задано background-image, то обчислене значення border-width тієї ж сторони буде 0, навіть якщо задане значення – якесь інакше. У випадку комірки таблиці та перекривання зовнішніх меж, значення hidden має найвищий пріоритет: якщо задана будь-яка конфліктна межа, то вона не буде показана.

dotted

Виводить послідовність округлих крапок. Проміжки між крапками – не задані специфікацією, вони залежать від реалізації. Радіус крапок – половина обчисленого значення border-width тієї ж сторони.

dashed

Виводить послідовність коротких рисок з прямокутними краями або відрізки. Точний розмір і довжина відрізків не задані специфікацією, вони залежать від реалізації.

solid

Виводить єдину, пряму, суцільну лінію.

double

Виводить дві прямі лінії, що складаються в піксельний розмір, заданий border-width.

groove

Виводить межу, подібну до вирізьбленої. Це значення є протилежністю ridge.

ridge

Виводить межу, подібну до вдавленої. Це значення є протилежністю groove.

inset

Виводить межу, завдяки якій елемент має вигляд вдавленого. Це значення є протилежністю outset. Бувши застосованим до комірки таблиці, чия властивість border-collapse має значення collapsed, це значення поводиться як ridge.

outset

Виводить межу, завдяки якій елемент має вигляд виступу. Це значення є протилежністю inset. Бувши застосованим до комірки таблиці, чия властивість border-collapse має значення collapsed, це значення поводиться як groove.

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсяні
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:

Формальний синтаксис

<line-style>{1,4}

де
<line-style> = none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

Приклади

Усі значення властивості

Це приклад з усіма значеннями властивості.

HTML

<pre class="b1">none</pre>
<pre class="b2">hidden</pre>
<pre class="b3">dotted</pre>
<pre class="b4">dashed</pre>
<pre class="b5">solid</pre>
<pre class="b6">double</pre>
<pre class="b7">groove</pre>
<pre class="b8">ridge</pre>
<pre class="b9">inset</pre>
<pre class="b10">outset</pre>

CSS

pre {
 height: 80px;
 width: 120px;
 margin: 20px;
 padding: 20px;
 display: inline-block;
 background-color: palegreen;
 border-width: 5px;
 box-sizing: border-box;
}

/* класи прикладів border-style */
.b1 {
 border-style: none;
}

.b2 {
 border-style: hidden;
}

.b3 {
 border-style: dotted;
}

.b4 {
 border-style: dashed;
}

.b5 {
 border-style: solid;
}

.b6 {
 border-style: double;
}

.b7 {
 border-style: groove;
}

.b8 {
 border-style: ridge;
}

.b9 {
 border-style: inset;
}

.b10 {
 border-style: outset;
}

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
border-style
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
footnote
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
footnote
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також