:nth-child()

Псевдоклас CSS :nth-child() (дочірній номер N) дає збіг з елементами на основі їхніх індексів у списку дочірніх елементів їхніх батьківських елементів. Інакше кажучи, селектор :nth-child() вибирає дочірні елементи згідно з їхніми позиціями серед усіх сестринських елементів у батьківському елементі.

Спробуйте його в дії

Примітка: В записі element:nth-child() підрахунок дочірніх елементів включає дочірні елементи усіх типів; проте збіг вважається збігом лише тоді, коли елемент на відповідній дочірній позиції дає збіг з рештою компонент селектора.

Синтаксис

:nth-child() приймає єдиний аргумент, що описує патерн для пошуку збігу серед індексів елементів у списку дочірніх. Індекси елементів починаються з 1.

:nth-child( <nth> [ of <complex-selector-list> ]? )

Значення – ключові слова

odd (непарний)

Представляє елементи, чия числова позиція в наборі дочірніх елементів – непарна: 1, 3, 5 тощо.

even (парний)

Представляє елементи, чия числова позиція в наборі дочірніх елементів – парна: 2, 4, 6 тощо.

Функційний запис

<An+B>

Представляє елементи, чий номер місця в наборі сестринських елементів дає збіг з патерном An+B для кожного невід'ємного значення n, де:

 • A – цілий числовий крок,
 • B – цілий числовий відступ,
 • n – всі невід'ємні цілі числа, починаючи від 0.

Такий запис можна читати так: елемент списку номер An+B. І A, і B – мусять мати значення типу <integer>.

Запис of <selector>

Шляхом передачі селектора як аргументу можна вибрати nth (n-ний) елемент, що відповідає цьому селектору. Наприклад, наступний селектор відповідає першим трьом елементам списку, які мають class="important".

:nth-child(-n+3 of li.important);

Це відрізняється від переміщення селектора за межі функції, як у наступному прикладі:

li.important:nth-child(-n + 3) {
}

Цей селектор вибирає елементи списку, якщо вони є серед перших трьох дочірніх елементів і відповідають селектору li.important.

Приклади

Приклади селекторів

tr:nth-child(odd) чи tr:nth-child(2n+1)

Представляє непарні ряди таблиці HTML: 1, 3, 5 тощо.

tr:nth-child(even) чи tr:nth-child(2n)

Представляє парні ряди таблиці HTML: 2, 4, 6 тощо.

:nth-child(7)

Представляє сьомий елемент.

:nth-child(5n)

Представляє елементи номер 5 [=5×1], 10 [=5×2], 15 [=5×3] тощо. Перше значення, повернене як результат формули, – 0 [=5x0], що не дасть збігу, адже елементи індексуються від 1, тим часом n починається від 0. Це може здаватися, на перший погляд, дивним, але має більше змісту, коли врахувати, що частина формули B>0, як в наступному прикладі.

:nth-child(n+7)

Представляє сьомий і всі наступні елементи: 7 [=0+7], 8 [=1+7], 9 [=2+7] тощо.

:nth-child(3n+4)

Представляє елементи 4 [=(3×0)+4], 7 [=(3×1)+4], 10 [=(3×2)+4], 13 [=(3×3)+4] тощо.

:nth-child(-n+3)

Представляє перші три елементи. [=-0+3, -1+3, -2+3]

p:nth-child(n)

Представляє кожний елемент <p> у групі сестринських елементів. Такий запис вибирає ті самі елементи, що й простий селектор p (але має вищу за нього специфічність).

p:nth-child(1) чи p:nth-child(0n+1)

Представляє кожний <p>, котрий є першим елементом в групі сестринських. Це те саме, що селектор :first-child (з такою само специфічністю).

p:nth-child(n+8):nth-child(-n+15)

Представляє елементи <p> в групі сестринських – від восьмого до п'ятнадцятого.

Розгорнутий приклад

HTML

<h3>
 <code>span:nth-child(2n+1)</code>, БЕЗ <code>&lt;em&gt;</code> серед дочірніх
 елементів.
</h3>
<p>Вибрані дочірні елементи 1, 3, 5 і 7.</p>
<div class="first">
 <span>Span 1!</span>
 <span>Span 2</span>
 <span>Span 3!</span>
 <span>Span 4</span>
 <span>Span 5!</span>
 <span>Span 6</span>
 <span>Span 7!</span>
</div>

<br />

<h3>
 <code>span:nth-child(2n+1)</code>, ІЗ <code>&lt;em&gt;</code> серед дочірніх
 елементів.
</h3>
<p>
 Вибрані дочірні елементи 1, 5 і 7.<br />
 3 враховується під час підрахунку, бо є дочірнім елементом, але не
 вибирається, бо не є <code>&lt;span&gt;</code>.
</p>
<div class="second">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>Це `em`.</em>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
</div>

<br />

<h3>
 <code>span:nth-of-type(2n+1)</code>, ІЗ <code>&lt;em&gt;</code> серед дочірніх
 елементів.
</h3>
<p>
 Вибрані дочірні елементи 1, 4, 6 і 8.<br />
 3 не враховується при підрахунку і не вибирається, бо є
 <code>&lt;em&gt;</code>, а не <code>&lt;span&gt;</code>, і
 <code>nth-of-type</code> вибирає лише дочірні елементи відповідного типу.
 <code>&lt;em&gt;</code> повністю пропускається й ігнорується.
</p>
<div class="third">
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <em>Це `em`.</em>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
 <span>Span</span>
 <span>Span!</span>
</div>

CSS

.first span:nth-child(2n + 1),
.second span:nth-child(2n + 1),
.third span:nth-of-type(2n + 1) {
 background-color: tomato;
}

Результат

Застосування 'of <selector>'

У цьому прикладі присутній невпорядкований список імен, деякі з яких були позначені (noted) за допомогою class="noted". Вони були виділені товстою нижньою межею.

HTML

<ul>
 <li class="noted">Найден</li>
 <li>Домінік</li>
 <li class="noted">Щастибог</li>
 <li>Арсена</li>
 <li>Наслава</li>
 <li>Йовілла</li>
 <li class="noted">Колодара</li>
 <li>Держислав</li>
 <li>Орест</li>
 <li class="noted">Віталія</li>
 <li>Георгій</li>
 <li>Уличан</li>
 <li>Феодосія</li>
 <li class="noted">Барбара</li>
 <li>Ілля</li>
 <li>Осипа</li>
 <li class="noted">Трояна</li>
 <li>Царук</li>
 <li>Колодій</li>
 <li class="noted">Ядвіга</li>
</ul>

CSS

В наступному CSS обираються парні елементи списку, які мають class="noted".

li:nth-child(even of .noted) {
 background-color: tomato;
 border-bottom-color: seagreen;
}

Результат

Елементи з class="noted" мають товсту нижню межу, а елементи 3, 10 і 17 мають суцільний фон, оскільки вони є парними елементами списку з class="noted".

Запис of selector і запис selector nth-child

У цьому прикладі присутні два невпорядковані списки імен. Перший показує дію li:nth-child(-n + 3 of .noted), а другий – дію li.noted:nth-child(-n + 3).

HTML

<ul class="one">
 <li class="noted">Найден</li>
 <li>Домінік</li>
 <li class="noted">Щастибог</li>
 <li>Арсена</li>
 <li>Наслава</li>
 <li>Йовілла</li>
 <li class="noted">Колодара</li>
 <li>Держислав</li>
 <li>Орест</li>
 <li class="noted">Віталія</li>
</ul>
<ul class="two">
 <li class="noted">Найден</li>
 <li>Домінік</li>
 <li class="noted">Щастибог</li>
 <li>Арсена</li>
 <li>Наслава</li>
 <li>Йовілла</li>
 <li class="noted">Колодара</li>
 <li>Держислав</li>
 <li>Орест</li>
 <li class="noted">Віталія</li>
</ul>

CSS

ul.one > li:nth-child(-n + 3 of .noted) {
 background-color: tomato;
 border-bottom-color: seagreen;
}
ul.two > li.noted:nth-child(-n + 3) {
 background-color: tomato;
 border-bottom-color: seagreen;
}

Результат

Перший список застосовує стиль до перших трьох елементів списку, що мають class="noted", незалежно від того, чи є вони першими трьома елементами списку загалом.

Другий список – застосовує стиль до елементів з class="noted", якщо вони є серед перших трьох елементів списку.

Використання of selector для виправлення смугастих таблиць

Звичайною практикою для таблиць є використання зебрових смуг – чергування світлих і темних кольорів фону для рядків, що полегшує читання таблиць і робить їх більш доступними. Якщо рядок прихований, смуги зливаються – і ефект псується. У цьому прикладі показано дві таблиці з прихованим (hidden) рядком. Друга з них використовує of :not([hidden]) для обробки прихованих рядків.

HTML

<table class="broken">
 <thead>
  <tr><th>Ім'я</th><th>Вік</th><th>Країна</th></tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr><td>Зофія</td><td>23</td><td>Польща</td></tr>
  <tr><td>Олівія</td><td>48</td><td>США</td></tr>
  <tr hidden><td>Ноа</td><td>36</td><td>Великобританія</td></tr>
  <tr><td>Ноюс</td><td>27</td><td>Литва</td></tr>
  <tr><td>Амелія</td><td>55</td><td>Канада</td></tr>
  <tr><td>Лео</td><td>66</td><td>Фінляндія</td></tr>
 </tbody>
</table>
<table class="fixed">
 <thead>
  <tr><th>Ім'я</th><th>Вік</th><th>Країна</th></tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr><td>Зофія</td><td>23</td><td>Польща</td></tr>
  <tr><td>Олівія</td><td>48</td><td>США</td></tr>
  <tr hidden><td>Ноа</td><td>36</td><td>Великобританія</td></tr>
  <tr><td>Ноюс</td><td>27</td><td>Литва</td></tr>
  <tr><td>Амелія</td><td>55</td><td>Канада</td></tr>
  <tr><td>Лео</td><td>66</td><td>Фінляндія</td></tr>
 </tbody>
</table>

CSS

.broken > tbody > tr:nth-child(even) {
 background-color: silver;
}
.fixed > tbody > tr:nth-child(even of :not([hidden])) {
 background-color: silver;
}

Результат

У першій таблиці просто використовується :nth-child(even). Третій рядок має атрибут hidden. Тому в цьому випадку третій рядок не видно, а другий і четвертий рядки вважаються парними, хоча візуально це не так.

У другій таблиці для вибору лише тих tr, які не приховані за допомогою :nth-child(even of :not([hidden])), використовується запис of.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
:nth-child()
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 9.5
footnote
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
footnote
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0
Matches elements with no parent
Chrome Full support 57
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari No support No
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 7.0
of <selector> syntax
Chrome No support No
footnote
Edge No support No
footnote
Firefox No support No
footnote
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 9
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
footnote
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet No support No

Дивіться також