<percentage>

Тип даних CSS <percentage> (відсотки) представляє відсоткове значення. Він нерідко використовується для визначення розмірів, відносних щодо батьківського елемента. Чимало властивостей використовують відсотки, серед них width, height, margin, padding і font-size.

Примітка: Лише обчислені значення можуть успадкуватися. Таким чином, навіть коли відсоткове значення використовується у батьківській властивості, в успадкованій властивості буде доступно реальне значення (як то ширина в пікселях для значення <length>), а не відсоткове.

Синтаксис

Тип даних <percentage> складається з <number>, після якого стоїть знак процента (%). Перед цим може (необов'язково) стояти один знак + або -, хоч від'ємні значення чинні не для всіх властивостей. Як і для всіх розмірів CSS, між символом і числом пробілів бути не повинно.

Інтерполяція

При анімації значення типу даних <percentage> інтерполюються як дійсні числа з рухомою комою. Швидкість інтерполяції визначається функцією пом'якшення, зв'язаною з анімацією.

Приклади

Ширина і лівий зовнішній відступ

<div style="background-color:navy;">
 <div style="width:50%; margin-left:20%; background-color:chartreuse;">
  Ширина: 50%, Лівий зовнішній відступ: 20%
 </div>
 <div style="width:30%; margin-left:60%; background-color:pink;">
  Ширина: 30%, Лівий зовнішній відступ: 60%
 </div>
</div>

Наведений вище HTML виведе:

Font-size

<div style="font-size:18px;">
 <p>Повнорозмірний текст (18px)</p>
 <p><span style="font-size:50%;">50% (9px)</span></p>
 <p><span style="font-size:200%;">200% (36px)</span></p>
</div>

Наведений вище HTML виведе:

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
<percentage>
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також