Селектори типу

Селектор типу CSS дає збіг з елементами за назвою їх вузла. Іншими словами, він вибирає всі елементи даного типу всередині документа.

/* Усі елементи <a>. */
a {
  color: red;
}

Селектори типу можуть бути обмежені простором імен за допомогою @namespace. Це корисно при роботі з документами, що містять кілька просторів імен, таких як HTML з вбудованим SVG або MathML, або XML, що поєднує кілька словників.

  • ns|h1 – дає збіг з елементами <h1> в просторі імен ns
  • *|h1 – дає збіг з усіма елементами <h1>
  • |h1 – дає збіг з усіма елементами <h1>, які не належать до простору імен

Синтаксис

element { style properties }

Приклади

CSS

span {
  background-color: skyblue;
}

HTML

<span>Ось span, що містить текст.</span>
<p>Ось p, що містить текст.</p>
<span>Ось span, що містить ще трохи тексту.</span>

Результат

Простори імен

У цьому прикладі селектор дає збіг лише з елементами <h1> у просторі імен example.

@namespace example url(http://www.example.com);
example|h1 {
  color: blue;
}

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
Type selector (elementName)
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Namespaces (ns|elementName)
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 8
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також