border-radius

Властивість CSS border-radius закруглює кути зовнішнього краю меж елемента. Можна вказати один радіус – для симетричного закруглення, або два – для еліптичного закруглення.

Спробуйте його в дії

Радіус застосовується до всього тла, навіть якщо елемент не має меж; точне положення обрізання визначається властивістю background-clip.

Властивість border-radius не застосовується до табличних елементів, коли властивість border-collapse має значення collapse.

Примітка: Так само як з рештою властивостей-скорочень, окремі підвластивості не можуть успадковуватися отак: border-radius:0 0 inherit inherit, що частково відкинуло б наявні визначення. Натомість слід використовувати окремі, розгорнуті властивості.

Складові властивості

Ця властивість є скороченням наступних властивостей CSS:

Синтаксис

/* Синтаксис першого радіуса дозволяє від одного до чотирьох значень */
/* Радіус встановлюється для всіх 4 сторін */
border-radius: 10px;

/* згори-зліва-і-знизу-справа | згори-справа-і-знизу-зліва */
border-radius: 10px 5%;

/* згори-зліва | згори-справа-і-знизу-зліва | знизу-справа */
border-radius: 2px 4px 2px;

/* згори-зліва | згори-справа | знизу-справа | знизу-зліва */
border-radius: 1px 0 3px 4px;

/* Синтаксис другого радіуса дозволяє від одного до чотирьох значень */
/* (значення першого радіуса) / радіус */
border-radius: 10px / 20px;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва-і-знизу-справа | згори-справа-і-знизу-зліва */
border-radius: 10px 5% / 20px 30px;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва | згори-справа-і-знизу-зліва | знизу-справа */
border-radius: 10px 5px 2em / 20px 25px 30%;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва | згори-справа | знизу-справа | знизу-зліва */
border-radius: 10px 5% / 20px 25em 30px 35em;

/* Глобальні значення */
border-radius: inherit;
border-radius: initial;
border-radius: revert;
border-radius: revert-layer;
border-radius: unset;

Властивість border-radius вказується наступним чином:

 • одне, два, три або чотири значення <length> чи <percentage>. Встановлюється для встановлення єдиного радіуса для кутів.
 • після цього, необов'язково, "/" і один, два, три або чотири значення <length> чи <percentage>. Використовується для встановлення додаткового радіуса, щоб отримати еліптичне скруглення кутів

Значення

радіус Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Всі 4 кути закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання в кожному куті межі. Використовується лише в синтаксисі одного значення.
згори-зліва-і-знизу-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. 2 кути, згори зліва й внизу справа, закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому лівому й нижньому правому кутах рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі двох значень.
згори-справа-і-знизу-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. 2 кути, згори справа і внизу зліва, закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому правому й нижньому лівому кутах рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах двох і трьох значень.
згори-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут згори зліва закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому лівому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах трьох та чотирьох значень.
згори-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут згори справа закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому правому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі чотирьох значень.
знизу-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут внизу справа закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у нижньому правому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах трьох і чотирьох значень.
знизу-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут знизу зліва закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у нижньому лівому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі чотирьох значень.
<length>

Позначає розмір радіуса кола, або ж – великої й малої півосей еліпса, використовуючи значення довжини. Від'ємні значення є недійсними.

<percentage>

Позначає розмір радіуса кола, або ж – великої й малої півосей еліпса, використовуючи відсоткові значення. Відсоткові значення для горизонтальної осі стосуються ширини рамок; відсоткові значення для вертикальної осі стосуються висоти рамок. Від'ємні значення є недійсними.

Наприклад:

border-radius: 1em/5em;

/* Це еквівалентно щодо: */
border-top-left-radius: 1em 5em;
border-top-right-radius: 1em 5em;
border-bottom-right-radius: 1em 5em;
border-bottom-left-radius: 1em 5em;
border-radius: 4px 3px 6px / 2px 4px;

/* Це еквівалентно щодо: */
border-top-left-radius: 4px 2px;
border-top-right-radius: 3px 4px;
border-bottom-right-radius: 6px 2px;
border-bottom-left-radius: 3px 4px;

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсяні
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:

Формальний синтаксис

<length-percentage>{1,4} [ / <length-percentage>{1,4} ]?

де
<length-percentage> = <length> | <percentage>

Приклади

Живі зразки

Специфікації

Специфікація
Unknown specification
       <br />
       <small>
         # border-radius
        </small>
      </a>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
border-radius
Chrome Full support 4
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
footnote
Safari Full support 5
footnote
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
footnote
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
footnote
Samsung Internet Full support 1.0
4 values for 4 corners
Chrome Full support 4
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 5
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.0
Elliptical borders
Chrome Full support 1
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3
footnote
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.0
Percentages
Chrome Full support 8
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 11.5
footnote
Safari Full support 5.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11.5
Safari on iOS Full support 5
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також