border-radius

Властивість CSS border-radius закруглює кути зовнішнього краю меж елемента. Можна вказати один радіус – для симетричного закруглення, або два – для еліптичного закруглення.

Спробуйте його в дії

Радіус застосовується до всього тла, навіть якщо елемент не має меж; точне положення обрізання визначається властивістю background-clip.

Властивість border-radius не застосовується до табличних елементів, коли властивість border-collapse має значення collapse.

Примітка: Так само як з рештою властивостей-скорочень, окремі підвластивості не можуть успадковуватися отак: border-radius:0 0 inherit inherit, що частково відкинуло б наявні визначення. Натомість слід використовувати окремі, розгорнуті властивості.

Складові властивості

Ця властивість є скороченням наступних властивостей CSS:

Синтаксис

/* Синтаксис першого радіуса дозволяє від одного до чотирьох значень */
/* Радіус встановлюється для всіх 4 сторін */
border-radius: 10px;

/* згори-зліва-і-знизу-справа | згори-справа-і-знизу-зліва */
border-radius: 10px 5%;

/* згори-зліва | згори-справа-і-знизу-зліва | знизу-справа */
border-radius: 2px 4px 2px;

/* згори-зліва | згори-справа | знизу-справа | знизу-зліва */
border-radius: 1px 0 3px 4px;

/* Синтаксис другого радіуса дозволяє від одного до чотирьох значень */
/* (значення першого радіуса) / радіус */
border-radius: 10px / 20px;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва-і-знизу-справа | згори-справа-і-знизу-зліва */
border-radius: 10px 5% / 20px 30px;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва | згори-справа-і-знизу-зліва | знизу-справа */
border-radius: 10px 5px 2em / 20px 25px 30%;

/* (значення першого радіуса) / згори-зліва | згори-справа | знизу-справа | знизу-зліва */
border-radius: 10px 5% / 20px 25em 30px 35em;

/* Глобальні значення */
border-radius: inherit;
border-radius: initial;
border-radius: revert;
border-radius: revert-layer;
border-radius: unset;

Властивість border-radius вказується наступним чином:

  • одне, два, три або чотири значення <length> чи <percentage>. Встановлюється для встановлення єдиного радіуса для кутів.
  • після цього, необов'язково, "/" і один, два, три або чотири значення <length> чи <percentage>. Використовується для встановлення додаткового радіуса, щоб отримати еліптичне скруглення кутів

Значення

радіус Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Всі 4 кути закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання в кожному куті межі. Використовується лише в синтаксисі одного значення.
згори-зліва-і-знизу-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. 2 кути, згори зліва й внизу справа, закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому лівому й нижньому правому кутах рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі двох значень.
згори-справа-і-знизу-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. 2 кути, згори справа і внизу зліва, закруглені. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому правому й нижньому лівому кутах рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах двох і трьох значень.
згори-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут згори зліва закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому лівому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах трьох та чотирьох значень.
згори-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут згори справа закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у верхньому правому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі чотирьох значень.
знизу-справа Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут внизу справа закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у нижньому правому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисах трьох і чотирьох значень.
знизу-зліва Блакитний прямокутник зі світло-сірою межею. Кут знизу зліва закруглений. <length> чи <percentage>, що позначає радіус для використання у нижньому лівому куті рамок елемента. Використовується лише в синтаксисі чотирьох значень.
<length>

Позначає розмір радіуса кола, або ж – великої й малої півосей еліпса, використовуючи значення довжини. Від'ємні значення є недійсними.

<percentage>

Позначає розмір радіуса кола, або ж – великої й малої півосей еліпса, використовуючи відсоткові значення. Відсоткові значення для горизонтальної осі стосуються ширини рамок; відсоткові значення для вертикальної осі стосуються висоти рамок. Від'ємні значення є недійсними.

Наприклад:

border-radius: 1em/5em;

/* Це еквівалентно щодо: */
border-top-left-radius: 1em 5em;
border-top-right-radius: 1em 5em;
border-bottom-right-radius: 1em 5em;
border-bottom-left-radius: 1em 5em;
border-radius: 4px 3px 6px / 2px 4px;

/* Це еквівалентно щодо: */
border-top-left-radius: 4px 2px;
border-top-right-radius: 3px 4px;
border-bottom-right-radius: 6px 2px;
border-bottom-left-radius: 3px 4px;

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсяні
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:

Формальний синтаксис

<length-percentage>{1,4} [ / <length-percentage>{1,4} ]?

де
<length-percentage> = <length> | <percentage>

Приклади

Живі зразки

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
border-radius
Chrome Full support 4
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
footnote
Safari Full support 5
footnote
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
footnote
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
footnote
Samsung Internet Full support 1.0
4 values for 4 corners
Chrome Full support 4
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 5
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.0
Elliptical borders
Chrome Full support 1
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3
footnote
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.0
Percentages
Chrome Full support 8
Edge Full support 12
Firefox Full support 4
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 11.5
footnote
Safari Full support 5.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11.5
Safari on iOS Full support 6
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також