vertical-align

Властивість CSS vertical-align (шикувати вертикально) задає вертикальне шикування для рядкового, рядково-блокового чи таблично-коміркового елемента.

Спробуйте його в дії

Властивість vertical-align може застосовуватися у двох контекстах:

Зверніть увагу, що vertical-align застосовується лише до рядкових, рядково-блокових та таблично-коміркових елементів: її не можна використовувати для вертикального шикування елементів блокового рівня.

Синтаксис

/* Значення – ключові слова */
vertical-align: baseline;
vertical-align: sub;
vertical-align: super;
vertical-align: text-top;
vertical-align: text-bottom;
vertical-align: middle;
vertical-align: top;
vertical-align: bottom;

/* Значення <length> */
vertical-align: 10em;
vertical-align: 4px;

/* Значення <percentage> */
vertical-align: 20%;

/* Глобальні значення */
vertical-align: inherit;
vertical-align: initial;
vertical-align: revert;
vertical-align: revert-layer;
vertical-align: unset;

Властивість vertical-align задається за допомогою одного зі значень, перелічених нижче.

Значення для рядкових елементів

Відносні щодо батьківського елемента значення

Ці значення вертикально шикують елемент відносно його батьківського елемента:

baseline

Шикує базову лінію елемента до базової лінії батьківського елемента. Базова лінія частини заміщених елементів, наприклад, <textarea>, не задана специфікацією HTML, а отже – їх поведінка з цим ключовим словом може відрізнятися на різних браузерах.

sub

Шикує базову лінію елемента до базової лінії підрядкового тексту батьківського елемента.

super

Шикує базову лінію елемента до базової лінії надрядкового тексту батьківського елемента.

text-top

Шикує верх елемента до верху шрифту батьківського елемента.

text-bottom

Шикує низ елемента до низу шрифту батьківського елемента.

middle

Шикує середину елемента до базової лінії плюс половини x-height батьківського елемента.

<length>

Шикує базову лінію елемента до даної відстані над базовою лінією батьківського елемента. Дозволені від'ємні значення.

<percentage>

Шикує базову лінію елемента до даного відсоткового значення над базовою лінією батьківського елемента, причому значення є відсотками від значення властивості line-height. Дозволені від'ємні значення.

Відносні до строю значення

Наступні значення відносно шикують елемент відносно всього строю:

top

Шикує верх елемента і його нащадки до верху всього строю.

bottom

Шикує низ елемента і його нащадків до низу всього строю.

Для елементів, що не мають базової лінії, натомість застосовується край нижнього зовнішнього поля.

Значення для комірок таблиці

baseline (а також sub, super, text-top, text-bottom, <length> і <percentage>)

Шикують базову лінію комірки до базової лінії всіх решти комірок ряду, що шиковані за базовою лінією.

top

Шикує край верхнього внутрішнього відступу комірки до верху ряду.

middle

Центрує рамки внутрішнього відступу комірки в межах ряду.

bottom

Шикує нижній край внутрішнього відступу комірки до низу ряду.

Дозволені від'ємні значення.

Формальне визначення

Початкове значенняbaseline
Успадковуєтьсяні
Обчислене значенняfor percentage and length values, the absolute length, otherwise the keyword as specified

Формальний синтаксис

baseline | sub | super | text-top | text-bottom | middle | top | bottom | <percentage> | <length>

Приклади

Базовий приклад

HTML

<div>
 Зображення
 <img src="frame_image.svg" alt="link" width="32" height="32" /> з усталеним
 шикуванням.
</div>
<div>
 Зображення
 <img class="top" src="frame_image.svg" alt="link" width="32" height="32" />
 з шикуванням text-top.
</div>
<div>
 Зображення
 <img class="bottom" src="frame_image.svg" alt="link" width="32" height="32" />
 з шикуванням text-bottom.
</div>
<div>
 Зображення
 <img class="middle" src="frame_image.svg" alt="link" width="32" height="32" />
 з шикуванням middle.
</div>

CSS

img.top {
 vertical-align: text-top;
}
img.bottom {
 vertical-align: text-bottom;
}
img.middle {
 vertical-align: middle;
}

Результат

Вертикальне шикування в рядкових рамках

HTML

<p>
top:     <img style="vertical-align: top" src="star.png" alt="зірка"/>
middle:   <img style="vertical-align: middle" src="star.png" alt="зірка"/>
bottom:   <img style="vertical-align: bottom" src="star.png" alt="зірка"/>
super:    <img style="vertical-align: super" src="star.png" alt="зірка"/>
sub:     <img style="vertical-align: sub" src="star.png" alt="зірка"/>
</p>
<p>
text-top:  <img style="vertical-align: text-top" src="star.png" alt="зірка"/>
text-bottom: <img style="vertical-align: text-bottom" src="star.png" alt="зірка"/>
0.2em:    <img style="vertical-align: 0.2em" src="star.png" alt="зірка"/>
-1em:    <img style="vertical-align: -1em" src="star.png" alt="зірка"/>
20%:     <img style="vertical-align: 20%" src="star.png" alt="зірка"/>
-100%:    <img style="vertical-align: -100%" src="star.png" alt="зірка"/>
</p>

Результат

Вертикальне шикування у комірці таблиці

HTML

<table>
 <tr>
  <td style="vertical-align: baseline">baseline</td>
  <td style="vertical-align: top">top</td>
  <td style="vertical-align: middle">middle</td>
  <td style="vertical-align: bottom">bottom</td>
  <td>
   <p>
    Щастя — єдине мірило і критерій. Ради нього люди воюють, страждають.
    Його шукають у мандрах, у подвигах. Заради нього запускають ракети,
    будують машини, клопочуться за квартиру. Ради нього ми прагнемо кудись у
    неоглядну далину, в майбуття.
   </p>
   <p>
    А може, все це фікція, химера? Воно не десь, а тут, поруч з нами. Оця
    дивовижна, неповторна мить... Зараз, тепер. Як її зберегти?
   </p>
  </td>
 </tr>
</table>

CSS

table {
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 width: 80%;
}

table,
th,
td {
 border: 1px solid black;
}

td {
 padding: 0.5em;
 font-family: monospace;
}

Result

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
vertical-align
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також