<color>

Тип даних CSS <color> (колір) представляє колір. <color> також може включати значення прозорості альфа-каналу, котре вказує на те, як колір повинен комбінуватися (англ.) зі своїм тлом.

<color> можна задати в один із наступних способів:

Примітка: Ця стаття докладно описує тип даних <color>. Аби дізнатись більше про використання кольорів у HTML, дивіться Застосування кольорів до елементів HTML за допомогою CSS.

Синтаксис

Тип даних <color> задається за допомогою одного з варіантів, описаних нижче.

Примітка: Попри те, що значення <color> визначені з досконалою точністю, їх реальний вигляд може відрізнятися (іноді суттєво) на різних пристроях. Це пов'язано з тим, що більшість пристроїв – некалібровані, і тим, що частина браузерів не підтримує кольорові профілі (англ.) пристроїв виведення.

Іменовані кольори

Іменовані кольори – нечутливі до регістру символів ідентифікатори, що представляють певні кольори, як то red, blue, black чи lightseagreen. Попри те, що імена більш-менш описують відповідні їм кольори, ці імена, по суті, є штучними, без строго обґрунтування їх вибору.

Повний список таких ключових слів доступний тут.

Ключове слово currentcolor

Ключове слово currentcolor представляє значення властивості color елемента. Це дає змогу використовувати значення color на властивостях, що усталено його не отримують.

Коли currentcolor застосовується як значення властивості color, воно отримує своє значення з успадкованого значення властивості color.

<div style="color: blue; border: 1px dashed currentcolor;">
 Колір цього тексту – синій.
 <div style="background: currentcolor; height:9px;"></div>
 Цей блок оточений синіми межами.
</div>

Кольорова модель RGB

Кольорова модель RGB визначає певний колір у кольоровому просторі sRGB згідно з його червоним, зеленим та синім компонентами. Необов'язковий альфа-компонент представляє прозорість кольору.

Кольори RGB можуть бути виражені як шістнадцятковим (з префіксом #), так і функційним (rgb(), rgba()) записами.

Шістнадцятковий запис: #RGB[A] чи#RRGGBB[AA]

R (червоне), G (зелене), B (синє) і A (альфа) – шістнадцяткові цифри (0–9, A–F). A – необов'язкове. Наприклад, #ff0000 рівносильно #ff0000ff. Трицифровий запис (#RGB) – коротша версія шестицифрової форми (#RRGGBB). Наприклад, #f09 – такий самий колір, як #ff0099. Аналогічно, чотирицифровий запис RGB (#RGBA) – коротша версія восьмицифрової форми (#RRGGBBAA). Наприклад, #0f38 – той самий колір, що й #00ff3388.

rgb() чи rgba(): rgb[a](R, G, B[, A]) or rgb[a](R G B[ / A])

R (червоне), G (зелене) і B (синє) можуть бути або числами, або відсотками, причому число 255 відповідає 100%. A (альфа) може бути числом між 0 і 1 або <percentage>, причому число 1 відповідає 100% (цілковитій непрозорості).

Кольорова модель HSL

Кольорова модель HSL визначає кожен колір у кольоровому просторі sRGB за його компонентами відтінку, насиченості та світності. Необов'язковий компонент альфа представляє прозорість кольору.

hsl(): hsl(H S L [ / A]) або hsl(H, S, L [, A])

Де H – відтінок, приймає за значення кут колірного кола, згідно зі специфікацією Кольору CSS заданий у градусах (deg), радіанах (rad), градах (grad) або обертах (turn). Коли це значення записано як <number> без одиниць вимірювання, це тлумачиться як значення в градусах. S – це насиченість у вигляді значення <percentage>, для якого 100% – це повна насиченість, а 0% – цілковита ненасиченість (сірий). L – це світність у вигляді значення <percentage>, для якого 100% – це білий, 0% – це чорний, а 50% – "нормальний колір". Необов'язкове значення A – це альфа-прозорість у вигляді <percentage> або <number> між 0 і 1, де число 1 або 100% означає повну непрозорість, а 0 або 0% означає повну прозорість.

Чимало дизайнерів вважає HSL більш інтуїтивною за RGB, адже вона дозволяє окремо налаштовувати відтінок, насиченість та світність. HSL також полегшує створення набору пов'язаних кольорів (як коли потрібні кілька відтінків одного кольору). Попри це, використання HSL для створення варіацій кольорів може дати неочікувані результати, адже вона не є перцептивно рівномірною (англ.). Наприклад, і hsl(240 100% 50%), і hsl(60 100% 50%) мають однакову світність, однак перший – набагато темніший за другий.

Кольори HSL можуть бути виражені у вигляді функційного запису hsl().

Примітка: Історичний запис hsla() є псевдонімом hsl(), приймає такі ж параметри та поводиться так само.

Кольорова модель HWB

Подібно до кольорової моделі HSL, кольорова модель HWB визначає даний колір в кольоровому просторі sRGB за його компонентами відтінку, білизни та чорноти.

Так само як HSL, HWB може бути інтуїтивнішою у використанні за RGB. Відтінок задається так само, після нього – кількість білизни й чорноти у вигляді відсоткових значень. Функція також приймає значення альфа.

Примітка: Немає окремої функції hwba(), як в HSL: значення альфа є необов'язковим параметром; якщо воно не вказане – використовується значення альфа 1 (чи 100%). Щоб задати це значення, після значення чорноти мусить стояти скісна риска (/), а далі – значення альфа.

Кольори HWB виражаються функційним записом hwb().

Примітка: Функція HWB не використовує ком для розділення своїх значень, на відміну від попередніх колірних функцій.

hwb(): hwb(H W B[ / A])

Так само як в HSL: H (hue – відтінок) – це кут на кольоровому колі, заданий у специфікації кольору CSS (англ.) в deg – градусах, rad – радіанах, grad – градах чи turn – обертах. Коли записаний як <number> без одиниць, це тлумачиться як градуси, як зазначено в специфікації Колір CSS, рівень 3. За визначенням червоний = 0° = 360°, а решта кольорів розкидані по колу, тож зелений = 120°, синій = 240° тощо. Оскільки це <angle>, то значення є неявно циклічними, тож -120deg=240deg, 480deg=120deg, -1turn=1turn тощо.

W (whiteness – білизна) і B (blackness – чорнота) – це відсоткові значення. Ці два кольори змішуються, тож потрібно 0% білизни й 100% чорноти, щоб дати чорний колір. І навпаки: 100% білизни й 0% чорноти – для білого кольору. 50% обох кольорів візуалізує середньо-сірий і будь-які інші варіації відтінків заданого кольору.

A (alpha – альфа), необов'язкове значення, може бути або числом між 0 і 1, або відсотками, причому число 1 відповідає 100% (повній непрозорості). При заданні значення альфа перед ним повинна стояти скісна риска (/).

Системні кольори

В режимі примусових кольорів (визначається за допомогою запиту медіа forced-colors) більшість кольорів обмежені палітрою, заданою користувачем і браузером. Такі системні кольори доступні за наступними ключовими словами, котрі можуть бути використані будь-де, аби пересвідчитись, що решта сторінки добре інтегрується з обмеженою палітрою. Ці значення також можуть використовуватися в інших контекстах, але не мають широкої підтримки з боку браузерів.

Ключові слова цього списку – визначені специфікацією модуля Кольору CSS, рівня 4: AccentColor, AccentColorText, ActiveText, ButtonBorder, ButtonFace, ButtonText, Canvas, CanvasText, Field, FieldText, GrayText, Highlight, HighlightText, LinkText, Mark, MarkText, SelectedItem, SelectedItemText, VisitedText.

Примітка: Зверніть увагу, що ці ключові слова є нечутливими до регістру, але представлені тут зі змішаним написанням з міркувань прочитності.

Кольори Lab

Колір CSS 4 запровадив кольори Lab. Кольори Lab задаються функційним записом lab(). Вони не обмежені конкретним колірним простором і можуть представляти ввесь спектр людського зору.

Кольорова модель LCH

Колір CSS 4 запровадив кольори LCH. Кольори LCH задаються функційним записом lch(). Вони не обмежені конкретним колірним простором і можуть представляти ввесь спектр людського зору.

LCH фактично є полярною формою Lab. Вона більш дружня до людей за Lab, адже її компоненти кольоровості й відтінку задають якості бажаного кольору, на противагу змішуванню. Щодо цього вона подібна до HSL, проте є куди більш рівномірною перцептивно. На відміну від HSL, котра описує і hsl(60 100% 50%), і hsl(240 100% 50%) як такі, що мають однакову світність, LCH (і Lab) коректно приписують їм різну світність: перший (жовтий) має L 97.6, а другий (синій) – L 29.6. Таким чином, LCH може застосовуватися для створення палітр між геть різними кольорами, з отриманням передбачуваних результатів. Будь ласка, зауважте, що відтінок в LCH – не те саме, що відтінок в HSL, а колірність в LCH – не те саме, що насиченість в HSL, попри те, що між цими показниками є концептуальні подібності.

Кольори color()

Колір CSS 4 запровадив такий запис. Кольори, задані функцією color(), можуть відповідати кольорам у будь-якому з наперед визначених кольорових просторів, а також власних кольорових просторів, визначених директивою @color-profile.

Інтерполяція

В анімаціях та градієнтах значення <color> інтерполюються за кожною зі своїх компонент: червоною, зеленою та синьою. Кожна компонента інтерполюється як дійсне число з рухомою комою. Зверніть увагу, що інтерполяція кольорів відбувається в наперед помноженому на альфу колірному просторі sRGBA (англ.), аби запобігти появі небажаного сірого. В анімаціях швидкість інтерполяції визначається функцією хронометражу.

Міркування щодо доступності

Частина людей має проблеми з розрізненням кольорів. Рекомендація WCAG 2.0 (англ.) наполегливо радить не використовувати колір як єдиний засіб донесення певного повідомлення, дії чи результату. Дивіться подробиці в Кольорі та колірному контрасті.

Формальний синтаксис

Інформація про синтаксис недоступна

Жодного значення не знайшлося в базі даних.

Приклад

Перевірка значення кольору

В цьому прикладі пропонується <div> і текстове поле. Введення в поле дійсного кольору призводить до того, що <div> набуває такого кольору, даючи змогу перевірити значення кольору.

HTML

<div></div>
<hr />
<label for="color">Введіть дійсне значення кольору:</label>
<input type="text" id="color" />

CSS

div {
 width: 100%;
 height: 200px;
}

Результат

Варіації синтаксису RGB

Цей приклад показує різні способи створення одного кольору різними синтаксисами кольору RGB.

/* Всі ці варіації синтаксису задають один колір: цілком непрозорий палкий рожевий. */

/* Шістнадцятковий синтаксис */
#f09
#F09
#ff0099
#FF0099

/* Функційний синтаксис */
rgb(255,0,153)
rgb(255, 0, 153)
rgb(255, 0, 153.0)
rgb(100%,0%,60%)
rgb(100%, 0%, 60%)
rgb(100%, 0, 60%) /* ПОМИЛКА! Не змішуйте числа і відсотки. */
rgb(255 0 153)

/* Шістнадцятковий синтаксис зі значенням альфа */
#f09f
#F09F
#ff0099ff
#FF0099FF

/* Функційний синтаксис зі значенням альфа */
rgb(255, 0, 153, 1)
rgb(255, 0, 153, .5)
rgb(255, 0, 153, 0.5)
rgb(255, 0, 153, 100%)

/* Синтаксис зі пробілами */
rgb(255 0 153 / 1)
rgb(255 0 153 / 100%)

/* Функційний синтаксис з нецілими значеннями */
rgb(255, 0, 153.6, 1)
rgb(2.55e2, 0e0, 1.53e2, 1e2%)

Варіації прозорості RGB

/* Шістнадцятковий синтаксис */
#3a30          /*   на 0% непрозорий зелений */
#3a3f          /* повністю непрозорий зелений */
#33aa3300        /*   на 0% непрозорий зелений */
#33aa3380        /*  на 50% непрозорий зелений */

/* Функційний синтаксис */
rgba(51, 170, 51, 0.1)  /*  на 10% непрозорий зелений */
rgba(51, 170, 51, 0.4)  /*  на 40% непрозорий зелений */
rgba(51, 170, 51, 0.7)  /*  на 70% непрозорий зелений */
rgba(51, 170, 51,  1)  /* повністю непрозорий зелений */

/* Whitespace syntax */
rgba(51 170 51 / 0.4)  /*  на 40% непрозорий зелений */
rgba(51 170 51 / 40%)  /*  на 40% непрозорий зелений */

/* Функційний синтаксис з нецілим значенням */
rgba(51,  170,  51.6, 1)
rgba(5.1e1, 1.7e2, 5.1e1, 1e2%)

Варіації синтаксису HSL

/* Ці приклади задають один і той же колір – лавандовий. */
hsl(270,60%,70%)
hsl(270, 60%, 70%)
hsl(270 60% 70%)
hsl(270deg, 60%, 70%)
hsl(4.71239rad, 60%, 70%)
hsl(0.75turn, 60%, 70%)

/* Ці приклади задають один і той же колір – лавандовий з непрозорістю 15%. */
hsl(270, 60%, 50%, 0.15)
hsl(270, 60%, 50%, 0.15)
hsl(270, 60%, 50%, 15%)
hsl(270 60% 50% / 0.15)
hsl(270 60% 50% / 15%)

Варіації синтаксису HWB

/* Всі ці варіації синтаксису задають один колір – колір зеленого лайма. */
hwb(90 10% 10%)
hwb(90 50% 10%)
hwb(90deg 10% 10%)
hwb(1.5708rad 60% 0%)
hwb(0.25turn 0% 40%)

/* Той самий зелений лайм, але зі значенням альфа */
hwb(90 10% 10% / 0.5)
hwb(90 10% 10% / 50%)

Цілком насичені кольори

Запис Опис Наживо
hsl(0, 100%, 50%) червоний
hsl(30, 100%, 50%) помаранчевий
hsl(60, 100%, 50%) жовтий
hsl(90, 100%, 50%) зелений лайм
hsl(120, 100%, 50%) зелений
hsl(150, 100%, 50%) синьо-зелений
hsl(180, 100%, 50%) блакитний
hsl(210, 100%, 50%) небесно-синій
hsl(240, 100%, 50%) синій
hsl(270, 100%, 50%) фіолетовий
hsl(300, 100%, 50%) пурпуровий
hsl(330, 100%, 50%) рожевий
hsl(360, 100%, 50%) червоний

Світліші й темніші відтінки зеленого

Запис Опис Наживо
hsl(120, 100%, 0%) чорний
hsl(120, 100%, 20%)
hsl(120, 100%, 40%)
hsl(120, 100%, 60%)
hsl(120, 100%, 80%)
hsl(120, 100%, 100%) білий

Насичений і ненасичений зелений

Запис Опис Наживо
hsl(120, 100%, 50%) зелений
hsl(120, 80%, 50%)
hsl(120, 60%, 50%)
hsl(120, 40%, 50%)
hsl(120, 20%, 50%)
hsl(120, 0%, 50%) сірий

Варіації прозорості HSL

hsl(240 100% 50% / 0.05)  /*  на 5% непрозорий синій */
hsl(240 100% 50% / 0.4)  /*  на 40% непрозорий синій */
hsl(240 100% 50% / 0.7)  /*  на 70% непрозорий синій */
hsl(240 100% 50% / 1)   /* повністю непрозорий синій */

/* Запис із комами */
hsl(240, 100%, 50%, 0.05) /*  на 5% непрозорий синій */

/* Значення альфа у відсотках */
hsl(240 100% 50% / 5%)   /*  на 5% непрозорий синій */

Специфікації

Специфікація
Unknown specification
       <br />
       <small>
         # color-syntax
        </small>
      </a>
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
<color>
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
color() (Profiled color values)
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet No support No
color-contrast()
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
disabled
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
disabled
Samsung Internet No support No
color-mix()
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 88
disabled
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
disabled
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
disabled
Samsung Internet No support No
currentcolor keyword Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 9.5
Safari Full support 4
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
hsl() (HSL color model) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 9.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0
Alpha parameter
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
Space-separated parameters
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
hsla() (HSL color model) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0
Space-separated parameters
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
hwb() (HWB color model) Chrome Full support 101
Edge Full support 101
Firefox Full support 96
Internet Explorer No support No
Opera Full support 87
Safari Full support 15
WebView Android Full support 101
Chrome Android Full support 101
Firefox for Android Full support 96
Opera Android Full support 70
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet Full support 19.0
lab() (Lab color model)
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet No support No
lch() (LCH color model)
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet No support No
Named colors Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
footnote
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
rebeccapurple
Chrome Full support 38
Edge Full support 12
Firefox Full support 33
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 25
Safari Full support 9
WebView Android Full support 38
Chrome Android Full support 38
Firefox for Android Full support 33
Opera Android Full support 25
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 3.0
oklab() (Oklab color model)
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
oklch() (OKLCH color model)
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
rgb() (RGB color model) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Alpha parameter
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
Float values in parameters
Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
Space-separated rgb() parameters
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
RGB hexadecimal notation (#RRGGBB, #RGB, …) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
RGBA hexadecimal notation (#RRGGBBAA, #RGBA)
Chrome Full support 62
Edge Full support 79
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 49
Safari Full support 10
WebView Android Full support 62
Chrome Android Full support 62
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 9.3
Samsung Internet Full support 8.0
rgba() (RGB color model) Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0
Float values in parameters
Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
Space-separated parameters
Chrome Full support 65
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 52
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 65
Chrome Android Full support 65
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 9.0
System colors Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
transparent keyword Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також