text-decoration

Властивість-скорочення CSS text-decoration задає вигляд оздоблювальних ліній на тексті. Це скорочення властивостей text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style, а також новішої властивості text-decoration-thickness.

Спробуйте його в дії

Оздоблення тексту наносяться на всіх текстових нащадків. Це означає, що коли елемент задає оздоблення тексту, то дочірній елемент не може прибрати оздоблення. Наприклад, в розмітці <p>This text has <em>some emphasized words</em> in it.</p> правило стилю p { text-decoration: underline; } зробило б увесь абзац підкресленим. Правило стилю em { text-decoration: none; } нічого б не змінило; увесь абзац і надалі був би підкресленим. Проте правило em { text-decoration: overline; } призвело б до появи другого оздоблення на "певних акцентованих словах".

Складові властивості

Ця властивість є скороченням наступних властивостей CSS:

Синтаксис

text-decoration: underline;
text-decoration: overline red;
text-decoration: none;

/* Глобальні значення */
text-decoration: inherit;
text-decoration: initial;
text-decoration: revert;
text-decoration: revert-layer;
text-decoration: unset;

Властивість text-decoration задається у вигляді одного чи більшої кількості розділених пробілами значень, що представляють різні докладні властивості text-decoration.

Значення

text-decoration-line

Задає застосований різновид оздоблення, як то underline (підкреслення) чи line-through (закреслення).

text-decoration-color

Задає колір оздоблення.

text-decoration-style

Задає стиль лінії, що використовується в оздобленні, як то solid (суцільна), wavy (хвиляста) чи dashed (штрихова).

text-decoration-thickness

Задає товщину лінії, що використовується в оздобленні.

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсяні
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:

Формальний синтаксис

<\'text-decoration-line\'> || <\'text-decoration-style\'> || <\'text-decoration-color\'> || <\'text-decoration-thickness\'>

Приклади

Демонстрація значень text-decoration

.under {
 text-decoration: underline red;
}

.over {
 text-decoration: wavy overline lime;
}

.line {
 text-decoration: line-through;
}

.plain {
 text-decoration: none;
}

.underover {
 text-decoration: dashed underline overline;
}

.thick {
 text-decoration: solid underline purple 4px;
}

.blink {
 text-decoration: blink;
}
<p class="under">Цей текст має лінію під собою.</p>
<p class="over">Цей текст має лінію над собою.</p>
<p class="line">Цей текст має лінію, що проходить крізь нього.</p>
<p>
 Це <a class="plain" href="#">посилання не буде підкресленим</a>, на противагу
 усталеному виглядові посилань. Будьте обережними з усуненням оздоблення тексту
 на якорях, адже користувачі нерідко покладаються на підкреслення як позначення
 гіперпосилань.
</p>
<p class="underover">Цей текст має лінії над <em>і</em> під собою.</p>
<p class="thick">
 Цей текст має справді товсте фіолетове підкреслення, в браузерах, що це
 підтримують.
</p>
<p class="blink">
 Цей текст може вам блимати, залежно від браузера, що використовується.
</p>

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
text-decoration
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
blink
Deprecated
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support 1 –  23
Internet Explorer No support No
Opera No support 4 –  15
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support 4 –  23
Opera Android No support 10.1 –  14
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Shorthand
Chrome Full support 57
Edge Full support 79
Firefox Full support 36
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 8
prefix
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 36
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 8
prefix
Samsung Internet Full support 7.0
text-decoration-thickness included in shorthand
Non-standard
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox Full support 70
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari No support No
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 14.0

Дивіться також