:placeholder-shown

Псевдоклас CSS :placeholder-shown (показано заповнювач) представляє будь-який елемент <input> або <textarea>, який наразі показує текст заповнювача.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

:placeholder-shown {
 /* ... */
}

Приклади

Базовий приклад

Цей приклад застосовує особливі стилі шрифту та меж, коли показано заповнювач.

HTML

<input placeholder="Надрукуйте тут щось!" />

CSS

input {
 border: 1px solid black;
 padding: 3px;
}

input:placeholder-shown {
 border-color: teal;
 color: purple;
 font-style: italic;
}

Результат

Переповнення текстом

Коли поля форми замалі, текст заповнювача може обрізатися в небажаний спосіб. Можна вжити властивість text-overflow, щоб змінити спосіб відображення тексту, що перелився через край.

HTML

<input id="input1" placeholder="Ім'я, ранг та серійний номер" /> <br /><br />
<input id="input2" placeholder="Ім'я, ранг та серійний номер" />

CSS

#input2:placeholder-shown {
 text-overflow: ellipsis;
}

Результат

Підлаштоване поле введення

Наступний приклад виділяє картку студентського квитка особливим стилем.

HTML

<form id="test">
 <p>
  <label for="name">Уведіть ім'я студента:</label>
  <input id="name" placeholder="Ім'я студента" />
 </p>
 <p>
  <label for="branch">Уведіть факультет студента:</label>
  <input id="branch" placeholder="Факультет студента" />
 </p>
 <p>
  <label for="sid">Уведіть номер студентського квитка:</label>
  <input
   type="number"
   pattern="[0-9]{8}"
   title="8-цифровий номер"
   id="sid"
   class="studentid"
   placeholder="8-цифровий номер" />
 </p>
 <input type="submit" />
</form>

CSS

input {
 background-color: #e8e8e8;
 color: black;
}

input.studentid:placeholder-shown {
 background-color: yellow;
 color: red;
 font-style: italic;
}

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
:placeholder-shown
Chrome Full support 47
Edge Full support 79
Firefox Full support 51
Internet Explorer Full support 10
altname
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 51
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Support on non-type="text" elements (such as type="number" or type="time")
Chrome Full support 47
Edge Full support 79
Firefox Full support 59
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 59
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0

Дивіться також