flex-grow

Властивість CSS flex-grow (флексбокс зростання) задає множник гнучкого зростання, який впливає на те, яка частина вільного простору контейнера буде віддана головному розмірові цього елемента.

Коли головний розмір гнучкого контейнера перевищує суму головних розмірів гнучких елементів, надлишок простору розподіляється між гнучкими елементами, причому зростання кожного елемента пропорційно його множнику зростання відносно загальної суми множників зростання всіх елементів контейнера.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

/* Значення <number> */
flex-grow: 3;
flex-grow: 0.6;

/* Глобальні значення */
flex-grow: inherit;
flex-grow: initial;
flex-grow: revert;
flex-grow: revert-layer;
flex-grow: unset;

Властивість flex-grow задається у вигляді єдиного значення <number>.

Значення

<number>

Дивіться <number>. Від'ємні значення є недійсними. Усталено – 0.

Опис

Ця властивість задає те, скільки вільного простору контейнера буде віддано цьому гнучкому елементу (множник зростання гнучкого елемента).

Головний розмір – це або ширина, або висота елемента, залежно від значення flex-direction.

Вільний простір - це розмір гнучкого контейнера мінус розмір всіх гнучких елементів разом. Якщо у всіх сусідніх елементів один і той же множник зростання, то всі елементи отримають однакові частки вільного простору, а інакше він розподіляється відповідно до співвідношення, визначеного різними множниками зростання гнучких елементів.

Властивість flex-grow використовується поруч з іншими гнучкими властивостями flex-shrink та flex-basis, і зазвичай визначається за допомогою скорочення flex, щоб забезпечити задання всіх значень.

Формальне визначення

Формальний синтаксис

<number>

Приклади

Задання множника зростання гнучкого елемента

У цьому прикладі сумарний множник зростання 8 розподіляється між 6 гнучкими елементами, що означає, що кожен множник зростання становить 12,5% від вільного простору.

HTML

<h4>Це Flex-Grow</h4>
<h5>А, Б, В і Г – flex-grow:1 . Ґ і Д – flex-grow:2 .</h5>
<div id="content">
 <div class="small" style="background-color:red;">А</div>
 <div class="small" style="background-color:lightblue;">Б</div>
 <div class="small" style="background-color:yellow;">В</div>
 <div class="double" style="background-color:brown;">Г</div>
 <div class="double" style="background-color:lightgreen;">Ґ</div>
 <div class="small" style="background-color:brown;">Д</div>
</div>

CSS

#content {
 display: flex;

 justify-content: space-around;
 flex-flow: row wrap;
 align-items: stretch;
}

.small {
 flex-grow: 1;
 border: 3px solid rgb(0 0 0 / 20%);
}

.double {
 flex-grow: 2;
 border: 3px solid rgb(0 0 0 / 20%);
}

Результат

Коли шість гнучких елементів розподіляються вздовж головної осі контейнера, то якщо сума головного вмісту цих гнучких елементів менша за довжину головної осі контейнера, то надлишковий простір розподіляється між гнучкими елементами, причому А, Б, В і Г отримують по 12,5% вільного простору, а Ґ і Д – по 25%.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
flex-grow
Chrome Full support 29
Edge Full support 12
Firefox Full support 20
footnote
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 12.1
Safari Full support 9
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 29
Firefox for Android Full support 20
footnote
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 2.0
<0 animate
Non-standard
Chrome Full support 49
Edge Full support 79
Firefox Full support 32
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari No support No
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 32
footnote
Opera Android Full support 36
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 5.0

Дивіться також