Обчислене значення

Обчислене значення властивості CSS – значення, що передається від батьківського елемента до дочірнього при успадкуванні. Воно обчислюється на основі заданого значення наступним чином:

  1. Обробляються особливі значення inherit, initial, revert, revert-layer і unset.
  2. Виконуються обчислення, необхідні для отримання значення, описаного в ряду "Обчислене значення" таблиці визначення властивості.

Обчислення, необхідні для отримання обчисленого значення властивості, зазвичай включають перетворення відносних значень (як то значень в одиницях вимірювання em або процентах) на абсолютні. Наприклад, якщо елемент має задані значення font-size: 16px і padding-top: 2em, то обчислене значення padding-top буде 32px (удвічі більшим за розмір шрифту).

Проте для частини властивостей (тих, чиї відсотки відносні щодо чогось, що може потребувати макета для визначення, як то width, margin-right, text-indent і top) задані відсоткові значення перетворюються на обчислені відсоткові значення. Крім цього, безрозмірні числа, задані у властивості line-height, стають обчисленим значенням, як задано. Відносні величини, що залишаються в обчисленому значенні, стають абсолютними, коли з'ясовується застосоване значення

Примітка: API DOM getComputedStyle() повертає вирішене значення, котре може бути як обчисленим значенням, так і застосованим значенням, залежно від конкретної властивості.

Специфікації

Дивіться також