Компонування та контейнерний блок

На розмір і положення елемента нерідко впливає його контейнерний блок. Найчастіше контейнерним блоком є область вмісту найближчого предка елемента, причому такого, що належить до блокового рівня, але це не завжди так. У цій статті розглядаються чинники, котрі впливають на визначення контейнерного блока елемента.

Коли користувацький агент (як то ваш браузер) компонує документ, він генерує для кожного елемента рамку. Кожна рамка поділяється на чотири області:

 1. Область вмісту
 2. Область внутрішніх відступів
 3. Область меж
 4. Область зовнішніх відступів

Діаграма рамкової моделі

Чимало розробників вважає, що контейнерний блок елемента завжди є областю вмісту його предка, але це не обов'язково так. Дослідімо чинники, котрі впливають на те, що є контейнерним блоком елемента.

Дія контейнерного блока

Перед вивченням того, що визначає контейнерний блок елемента, корисно знати, чому це, врешті решт, важливо.

На розмір і положення елемента нерідко впливає його контейнерний блок. Відсоткові значення, застосовані до властивостей width, height, padding, margin і, а також властивостей відступу елемента з абсолютним позиціюванням (тобто елемента, чия властивість position має значення absolute або fixed) обчислюються відносно контейнерного блока елемента.

Вибір контейнерного блока

Процес вибору контейнерного блока цілком залежить від значення властивості position елемента:

 1. Коли властивість position має значення static, relative або sticky, контейнерний блок формується на краю рамок вмісту найближчого предка, котрий або є блоковим контейнером (наприклад, елементом inline-block, block або list-item) або задає контекст форматування (як то табличний контейнер, гнучкий контейнер, сітковий контейнер або сам блоковий контейнер).

 2. Коли властивість position має значення absolute, контейнерний блок формується на краю рамок внутрішніх відступів найближчого предка, що має значення position, відмінне від static (тобто fixed, absolute, relative або sticky).

 3. Коли властивість position має значення fixed, контейнерний блок задається областю перегляду (у випадку безперервного виводу) або областю сторінки (у випадку виводу сторінками).

 4. Коли властивість position має значення absolute або fixed, контейнерний блок може також формуватися краєм рамок внутрішніх відступів найближчого елемента-предка, котрий виконує одну з наступних умов:

  1. Має властивість transform чи perspective, чиє значення – не none
  2. Має властивість will-change зі значенням transform або perspective
  3. Має властивість filter, чиє значення – не none, або властивість will-change зі значенням filter (останнє працює лише в Firefox)
  4. Має властивість contain зі значенням layout, paint, strict або content (наприклад, contain: paint;)
  5. Має властивість container-type зі значенням, відмінним від normal
  6. Має властивість backdrop-filter, чи значення – не none (наприклад, backdrop-filter: blur(10px);)

Примітка: Контейнерний блок, в котрому знаходиться кореневий елемент (<html>), – це прямокутник, що зветься початковим контейнерним блоком. Він має розміри, що дорівнюють розмірам області перегляду (при безперервному виводі) або області сторінки (при сторінковому виводі).

Примітка: Браузери по-різному обробляють властивості perspective і filter при формуванні контейнерного блока.

Обчислення відсоткових значень на основі контейнерного блока

Як зазначено вище, коли певні властивості отримують відсоткове значення, то обчислене значення залежить від контейнерного блока елемента. Властивості, котрі так працюють – властивості рамкової моделі та властивості зміщення:

 1. Властивості height, top і bottom обчислюють відсоткові значення відносно height контейнерного блока.
 2. Властивості width, left, right, padding і margin обчислюють відсоткові значення відносно width контейнерного блока.

Примітка: Контейнери-блоки (як то елементи inline-block, block або list-item) містять або лише рамки рядкового рівня, що беруть участь в рядковому контексті форматування, або лише рамки блокового рівня, що беруть участь в блоковому контексті форматування. Елемент є контейнером-блоком лише тоді, коли він містить рамки блокового рівня або рядкового рівня.

Трохи прикладів

Код HTML для всіх прикладів – такий:

<body>
 <section>
  <p>Це абзац!</p>
 </section>
</body>

У кожному зразку нижче змінюється лише CSS.

Приклад 1

У цьому прикладі абзац позиціюється статично, тож його контейнерний блок – <section>, тому що це найближчий предок, котрий є блоковим контейнером (у зв'язку з display: block).

body {
 background: beige;
}

section {
 display: block;
 width: 400px;
 height: 160px;
 background: lightgray;
}

p {
 width: 50%; /* == 400px * .5 = 200px */
 height: 25%; /* == 160px * .25 = 40px */
 margin: 5%; /* == 400px * .05 = 20px */
 padding: 5%; /* == 400px * .05 = 20px */
 background: cyan;
}

Приклад 2

У цьому прикладі контейнерний блок абзацу – елемент <body>, адже <section> не є блоковим контейнером (у зв'язку з display: inline) і не задає контексту форматування.

body {
 background: beige;
}

section {
 display: inline;
 background: lightgray;
}

p {
 width: 50%; /* == половина ширини body */
 height: 200px; /* Примітка: відсоткове значення було б 0 */
 background: cyan;
}

Приклад 3

У цьому прикладі контейнерний блок абзацу – <section>, бо властивість position останнього має значення absolute. На відсоткові значення абзацу впливає padding його контейнерного блоку; якби значенням властивості box-sizing контейнерного блоку було border-box — це було б не так.

body {
 background: beige;
}

section {
 position: absolute;
 left: 30px;
 top: 30px;
 width: 400px;
 height: 160px;
 padding: 30px 20px;
 background: lightgray;
}

p {
 position: absolute;
 width: 50%; /* == (400px + 20px + 20px) * .5 = 220px */
 height: 25%; /* == (160px + 30px + 30px) * .25 = 55px */
 margin: 5%; /* == (400px + 20px + 20px) * .05 = 22px */
 padding: 5%; /* == (400px + 20px + 20px) * .05 = 22px */
 background: cyan;
}

Приклад 4

У цьому прикладі властивість position абзацу має значення fixed, тож його контейнерний блок – це початковий контейнерний блок (на екранах це область перегляду). Таким чином, розмір абзацу залежить від розмірів вікна браузера.

body {
 background: beige;
}

section {
 width: 400px;
 height: 480px;
 margin: 30px;
 padding: 15px;
 background: lightgray;
}

p {
 position: fixed;
 width: 50%; /* == (50vw - (ширина смуги вертикального прокручування)) */
 height: 50%; /* == (50vh - (висота смуги горизонтального прокручування)) */
 margin: 5%; /* == (5vw - (ширина смуги вертикального прокручування)) */
 padding: 5%; /* == (5vw - (ширина смуги вертикального прокручування)) */
 background: cyan;
}

Приклад 5

У цьому прикладі властивість position абзацу має значення absolute, тож його контейнерний блок – <section>, котрий є найближчим предком, чия властивість transform не має значення none.

body {
 background: beige;
}

section {
 transform: rotate(0deg);
 width: 400px;
 height: 160px;
 background: lightgray;
}

p {
 position: absolute;
 left: 80px;
 top: 30px;
 width: 50%; /* == 200px */
 height: 25%; /* == 40px */
 margin: 5%; /* == 20px */
 padding: 5%; /* == 20px */
 background: cyan;
}

Дивіться також