Істинні значення

{{GlossarySidebar}}

Істинне значення в JavaScript – це значення, яке вважається true, коли зустрічається в булевому контексті. Всі значення є істинними, якщо не визначені як хибні. Тобто істинними є всі значення, окрім false, 0, -0, 0n, "", null, undefined, NaN і document.all.

JavaScript використовує в булевих контекстах зведення типів.

Приклади істинних у JavaScript значень (ці значення зводяться до true у булевих контекстах, а отже – виконують блок if):

if (true)
if ({})
if ([])
if (42)
if ("0")
if ("false")
if (new Date())
if (-42)
if (12n)
if (3.14)
if (-3.14)
if (Infinity)
if (-Infinity)

Логічний оператор І, &&

Якщо перший операнд є істинним, то логічний оператор І повертає другий операнд:

true && "пес"
// returns "пес"

[] && "dog"
// returns "пес"

Дивіться також