Булеве значення

{{GlossarySidebar}}

У комп'ютерних науках Булеві значення – це логічний тип даних, який може мати лише значення true або false.

Наприклад, у JavaScript Булеві умови нерідко використовуються для прийняття рішень щодо того, які частини коду виконувати (наприклад, в інструкціях if) або повторювати (наприклад, у циклах for).

Нижче – трохи псевдокоду JavaScript (цей код насправді не можна виконати), що ілюструє цю концепцію.

/* інструкція if JavaScript */
if (булева умова) {
  // код до виконання, якщо умова є істинною
}

if (булева умова) {
  console.log("булева умова розв'язалася як true");
} else {
  console.log("булева умова розв'язалася як false");
}

/* цикл for JavaScript */
for (контрольна змінна; булева умова; лічильник) {
  // код до повторення, якщо умова є істинною
}

Булеве значення названо так на честь англійського математика Джорджа Буля, який став першопрохідцем у галузі математичної логіки.

Вище наведено загальне визначення. Термін Булевого може мати більш конкретні значення в залежності від контексту. Він може стосуватися:

{{GlossaryDisambiguation}}

Дивіться також