Заголовок запиту

{{GlossarySidebar}}

Заголовок запиту – це заголовок HTTP, який можна використовувати в запиті HTTP для надання інформації про контекст запиту, щоб сервер міг припасувати відповідь. Наприклад, заголовки Accept-* вказують дозволені та бажані формати відповіді. Інші заголовки можна використовувати для надання облікових даних автентифікації (наприклад, Authorization), для керування кешуванням або для отримання інформації про користувацький агент чи посилача тощо.

Не всі заголовки, що можуть зустрічатися в запиті, визначені специфікацією як заголовки запиту. Наприклад, заголовок Content-Type визначений як заголовок представлення.

Крім цього, CORS визначає підмножину заголовків запиту як прості заголовки, заголовки запиту, які завжди вважаються дозволеними та не вказуються явно в відповідях на підготовчі запити.

Повідомлення HTTP нижче показує декілька заголовків запиту після запиту GET:

GET /home.html HTTP/1.1
Host: developer.mozilla.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Referer: https://developer.mozilla.org/testpage.html
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
If-Modified-Since: Mon, 18 Jul 2016 02:36:04 GMT
If-None-Match: "c561c68d0ba92bbeb8b0fff2a9199f722e3a621a"
Cache-Control: max-age=0

Дивіться також