Base64

{{GlossarySidebar}}

Base64 (за основою 64) – це група споріднених кодувань перетворення з двійкової у текстову форму, що представляють двійкові дані у вигляді рядка ASCII за допомогою перекладу їх у представлення з системою числення 64. Термін Base64 походить від конкретного кодування передачі вмісту MIME.

Коли термін "Base64" вживається сам по собі на позначення певного алгоритму, він зазвичай означає версію Base64, описану у RFC 4648, розділі 4, яка використовує наступний алфавіт для представлення розрядних цифр системи числення 64, разом із = як символом відступу:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/

Поширена варіація – "безпечний для URL Base64", котрий пропускає відступ і замінює +/ на -_, щоб уникнути символів, які можуть створювати проблеми у сегментах шляху URL і параметрах запиту.

Схеми кодування Base64 заведено використовувати для кодування двійкових даних для зберігання чи передачі засобами, що можуть працювати лише з текстом ASCII (або певною надмножиною ASCII, що все одно не здатна приймати довільні двійкові дані). Це забезпечує, що дані залишаються незмінними під час транспортування. Поширені застосування Base64:

 • Електронна пошта через MIME
 • Зберігання складних даних у XML
 • Кодування двійкових даних, щоб їх можна було включити в URL-адресу data:

Збільшення розміру при кодуванні

Кожна цифра Base64 представляє 6 біт даних. Отже, три 8-бітові байти вихідного рядка чи двійкового файлу (3×8 біт = 24 біти) можна представити чотирма 6-бітовими цифрами Base64 (4×6 = 24 біти).

Це означає, що версія рядка чи файлу в Base64 зазвичай приблизно на третину більша за вихідні дані (точний приріст розміру залежить від різних факторів, таких як абсолютна довжина рядка, остача від ділення його довжини на 3 та те, чи використовуються символи відступу).

Підтримка в JavaScript

Для розкодування та кодування рядків Base64 браузери надають дві функції JavaScript:

 • btoa – створює рядок ASCII, закодований Base64, з рядка двійкових даних ("btoa" слід читати як "binary to ASCII", "двійкове в ASCII").
 • atob – розкодовує рядок, закодований Base64 ("atob" слід читати як "ASCII to binary", "ASCII у двійкове").

Примітка: Base64 – це двійкове кодування, а не текстове, але btoa та atob були додані до вебплатформи до того, як вона почала підтримувати двійкові типи даних. В результаті ці дві функції використовують рядки для представлення двійкових даних, при чому кодова точка кожного символу представляє значення кожного байта. Це призвело до поширеного неправильного розуміння, ніби btoa можна використовувати для кодування довільних текстових даних – наприклад, створення Base64 data: URL текстового чи HTML-документа.

Проте відповідність між байтами та кодовими точками надійно виконується лише для кодових точок до 0x7f. Крім того, кодові точки понад 0xff призведуть до викидання помилки btoa, через перевищення максимального значення для 1 байта. Наступний розділ детально описує, як обійти це обмеження при кодуванні довільного тексту Unicode.

"Проблема Unicode"

Оскільки btoa тлумачить кодові точки вихідного рядка як значення байтів, виклик btoa для рядка призведе до викидання помилки "Character Out Of Range" ("символ поза допустимим діапазоном"), якщо кодова точка символу перевищує 0xff. Для випадків використання, де потрібно закодувати довільний текст Unicode, необхідно спочатку перетворити рядок на його складові байти в UTF-8, а потім закодувати ці байти.

Найпростіше рішення – використати TextEncoder і TextDecoder для перетворення між UTF-8 та однобайтовими представленнями рядка:

function base64ToBytes(base64) {
 const binString = atob(base64);
 return Uint8Array.from(binString, (m) => m.codePointAt(0));
}

function bytesToBase64(bytes) {
 const binString = String.fromCodePoint(...bytes);
 return btoa(binString);
}

// Usage
bytesToBase64(new TextEncoder().encode("a Ā 𐀀 文 🦄")); // "YSDEgCDwkICAIOaWhyDwn6aE"
new TextDecoder().decode(base64ToBytes("YSDEgCDwkICAIOaWhyDwn6aE")); // "a Ā 𐀀 文 🦄"

Перетворення довільних двійкових даних

Функції bytesToBase64 та base64ToBytes з попереднього розділу можна використовувати безпосередньо для перетворення між рядками Base64 і Uint8Array.

Інший варіант: асинхронне перетворення між URL з даними Base64 можливе безпосередньо у вебплатформі за допомогою API FileReader і fetch:

async function bytesToBase64DataUrl(bytes, type = "application/octet-stream") {
 return await new Promise((resolve, reject) => {
  const reader = Object.assign(new FileReader(), {
   onload: () => resolve(reader.result),
   onerror: () => reject(reader.error),
  });
  reader.readAsDataURL(new File([bytes], "", { type }));
 });
}

async function dataUrlToBytes(dataUrl) {
 const res = await fetch(dataUrl);
 return new Uint8Array(await res.arrayBuffer());
}

// Використання
await bytesToBase64DataUrl(new Uint8Array([0, 1, 2])); // "data:application/octet-stream;base64,AAEC"
await dataUrlToBytes("data:application/octet-stream;base64,AAEC"); // Uint8Array [0, 1, 2]