Хибні значення

Хибне значення – це значення, яке вважається хибою, коли зустрічається в булевому контексті.

JavaScript використовує перетворення типів для зведення будь-якого значення до булевого в тих контекстах, які цього вимагають, як то умовні інструкції та цикли.

Наступна таблиця містить вичерпний список хибних значень JavaScript:

Значення Опис
false Ключове слово false.
0 Число нуль (таким чином, так само 0.0 тощо, а також 0x0).
-0 Число від'ємний нуль (таким чином, так само -0.0 тощо, а також -0x0).
0n BigInt – нуль (таким чином, так само0x0n). Зверніть увагу на те, що немає від'ємного нуля BigInt: зворотнім значенням 0n є 0n.
"", '', `` Значення порожнього рядка.
null null — відсутність будь-якого значення.
undefined undefined — примітивне значення.
NaN NaN — нечисло.
document.all Об'єкти є хибними тоді й лише тоді, коли мають внутрішню комірку [[IsHTMLDDA]]. Така комірка існує лише в document.all і не може бути задана засобами JavaScript.

Приклади

Приклади хибних значень у JavaScript (таких, які зводяться до хиби у булевих контекстах, і таким чином – пропускають блок if):

if (false) {
  // Недосяжне
}

if (null) {
  // Недосяжне
}

if (undefined) {
  // Недосяжне
}

if (0) {
  // Недосяжне
}

if (-0) {
  // Недосяжне
}

if (0n) {
  // Недосяжне
}

if (NaN) {
  // Недосяжне
}

if ("") {
  // Недосяжне
}

Логічний оператор І, &&

Якщо перший об'єкт є хибним, цей оператор повертає такий об'єкт:

console.log(false && "пес");
// ↪ false

console.log(0 && "пес");
// ↪ 0

Дивіться також