Хибні значення

{{GlossarySidebar}}

Хибне значення – це значення, яке вважається хибою, коли зустрічається в булевому контексті.

JavaScript використовує перетворення типів для зведення будь-якого значення до булевого в тих контекстах, які цього вимагають, як то умовні інструкції та цикли.

Наступна таблиця містить вичерпний список хибних значень JavaScript:

Значення Тип Опис
null Null Ключове слово null — відсутність будь-якого значення.
undefined Undefined undefined — примітивне значення.
false Boolean Ключове слово false.
NaN Number NaN — не число.
0 Number Числовий нуль, у тому числі 0.0, 0x0 тощо.
-0 Number Числовий від'ємний нуль, у тому числі -0.0, -0x0 тощо.
0n BigInt Нуль-BigInt, у тому числі 0x0n тощо. Зверніть увагу, що немає від'ємного нуля-BigInt: протилежним числом щодо 0n є 0n.
"" String Значення порожнього рядка, в тому числі '' і ``.
document.all Object Єдиний хибний об'єкт у JavaScript – це вбудоване значення document.all.

Значення null і undefined також є нульовими.

Приклади

Приклади хибних значень у JavaScript (таких, які зводяться до хиби у булевих контекстах, і таким чином – пропускають блок if):

if (false) {
  // Недосяжне
}

if (null) {
  // Недосяжне
}

if (undefined) {
  // Недосяжне
}

if (0) {
  // Недосяжне
}

if (-0) {
  // Недосяжне
}

if (0n) {
  // Недосяжне
}

if (NaN) {
  // Недосяжне
}

if ("") {
  // Недосяжне
}

Логічний оператор І, &&

Якщо перший об'єкт є хибним, цей оператор повертає такий об'єкт:

console.log(false && "пес");
// ↪ false

console.log(0 && "пес");
// ↪ 0

Дивіться також