Словник термінів

Для певного спрощення роботи, і кращої консистентності термінології в текстах, ми підтримуємо централізований список термінів і прийнятих варіантів перекладу.

Терміни

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Antipattern

Антипатерн

Application

Застосунок

Assignment (operator)

Присвоєння (оператор)

At-rule

Директива

B

Back-end

Бекенд (іноді серверна частина)

Basic Multilingual Plane (BMP)

Базовий багатомовний план (ББП)

Border

Межа, межі

Box

Блок, Рамки (елемента)

Залежно від контексту може перекладатися так:

 • box model — блокова модель
 • display box — візуальні рамки (елемента)
 • containing box — контейнерний блок
 • box shadow — тінь блока
 • content box — рамки вмісту
 • border-box — рамки меж

C

Chaining

Зв'язування (у послідовність), пов'язані

Collapse

Перекриватись

Comment

Коментар

Containing block

Контейнерний блок

Custom

 • Користувацький
 • Кастомний

D

Debugging

Зневадження

Default (i.e by default)

Усталені, як усталено

Define

Оголосити

Definition

Визначення, означення

Deprecated

Нерекомендований

Destructuring

Деструктурування

В мережі також гуляє варіант "деструктуризація", проте ми надаємо перевагу простішій формі.

F

Fallback

 • Запасний варіант
 • Запасний

Flag

Прапорець (булева змінна, яка зазвичай відповідає за збереження простого стану, як-от "увімкнено-вимкнено")

Flattening

Сплощення (результат виклику Array.flat() над масивом)

Flow

 • Потік
 • Плин

Font family

Сімейство шрифту

Front-end

Фронтенд (іноді клієнтська частина)

Fulfill

Сповнювати (проміс)

Fullstack

Повностекові, повного стеку

G

Gap

 • Горизонтальний розрив (в контексті флексбоксів та сіток в CSS)

Glyph

Гліф

Grave accent (`)

 • Гравіс
 • Тупий наголос

Обидва варіанти рівноправні, просто перший — лаконічніший, а другий краще звучить в інших відмінках

Guide

Настанови

Gutter

 • Вертикальний розрив (в контексті флексбоксів та сіток в CSS)

I

Inline

 • Вбудований
 • Рядковий

Invalid

 • Недійсний
 • Неправильний
 • Некоректний

Iterable

Ітерований (об'єкт)

K

Keyed collection

Асоціативний масив

L

Label

В деяких контекстаж може виявитися доцільним перекладати "label/to label" як "позначка/позначати".

Layout

 • Верстка
 • Верстання
 • Розкладка
 • Компонування

Layout model

Модель компонування

Legacy

Застарілий

Логотип

M

Management (i.e memory management)

Керування (керування пам'яттю)

Mashup

Мешап

N

Note

Примітка (зокрема назва блакитного блока з примітками): Блакитний блок з примітками

O

Obsolete

Невживаний

Override

 • Заміщати (зокрема в контексті ООП)
 • Зневажати

Outline

Обриси

P

Progressbar

Індикатор виконання

Promise

Проміс

R

Realm

Область

Reference

Довідка (в сенсі reference doc), або посилання (в сенсі by reference)

Render

 • Рендер
 • Візуалізувати
 • Наносити

Replaced element

Заміщений елемент

Resolve

Вирішувати (проміс)

Return value

Повернене значення

S

Session

 • Сесія (зокрема в контексті термінів "user session" і "session storage")

Snapshot

 • Знімок
 • Зліпок

Sprite

Спрайт

Stacking

Нагромадження

Stacking context

Контекст нагромадження

Statement

 • Інструкція
 • Виказ

Superclass

Надклас

T

Tag

Тег

Tutorial

Настанови

Typeface

Гарнітура

U

User agent

Користувацький агент

V

Valid

 • Чинний
 • Дійсний
 • Валідний

Viewport

Вікно перегляду

W

Warning

Зауваження (зокрема назва жовтого блока із застереженням) Жовтий блок із застереженням

Web application

Вебзастосунок

Website

Вебсайт

Writing mode

Режим письма

Корисні посилання

Глосарій документації Kubernetes українською

Глосарій документації React українською