Довідка атрибутів SVG

{{SVGRef}}

Елементи SVG можуть бути модифіковані за допомогою атрибутів, що задають деталі того, як саме елемент повинен бути оброблений або візуалізований.

Нижче - список усіх атрибутів, доступних у SVG, а також посилання на довідкову документацію, щоб допомогти вам дізнатися, які елементи їх підтримують і як вони працюють.

Атрибути SVG від A до Z

A

 • {{SVGAttr("accent-height")}}
 • {{SVGAttr("accumulate")}}
 • {{SVGAttr("additive")}}
 • {{SVGAttr("alignment-baseline")}}
 • {{SVGAttr("alphabetic")}}
 • {{SVGAttr("amplitude")}}
 • {{SVGAttr("arabic-form")}}
 • {{SVGAttr("ascent")}}
 • {{SVGAttr("attributeName")}}
 • {{SVGAttr("attributeType")}}
 • {{SVGAttr("azimuth")}}

B

 • {{SVGAttr("baseFrequency")}}
 • {{SVGAttr("baseline-shift")}}
 • {{SVGAttr("baseProfile")}}
 • {{SVGAttr("bbox")}}
 • {{SVGAttr("begin")}}
 • {{SVGAttr("bias")}}
 • {{SVGAttr("by")}}

C

 • {{SVGAttr("calcMode")}}
 • {{SVGAttr("cap-height")}}
 • {{SVGAttr("class")}}
 • {{SVGAttr("clip")}}
 • {{SVGAttr("clipPathUnits")}}
 • {{SVGAttr("clip-path")}}
 • {{SVGAttr("clip-rule")}}
 • {{SVGAttr("color")}}
 • {{SVGAttr("color-interpolation")}}
 • {{SVGAttr("color-interpolation-filters")}}
 • {{SVGAttr("color-profile")}}
 • {{SVGAttr("color-rendering")}}
 • {{SVGAttr("crossorigin")}}
 • {{SVGAttr("cursor")}}
 • {{SVGAttr("cx")}}
 • {{SVGAttr("cy")}}

D

 • {{SVGAttr("d")}}
 • {{SVGAttr("decelerate")}}
 • {{SVGAttr("descent")}}
 • {{SVGAttr("diffuseConstant")}}
 • {{SVGAttr("direction")}}
 • {{SVGAttr("display")}}
 • {{SVGAttr("divisor")}}
 • {{SVGAttr("dominant-baseline")}}
 • {{SVGAttr("dur")}}
 • {{SVGAttr("dx")}}
 • {{SVGAttr("dy")}}

E

 • {{SVGAttr("edgeMode")}}
 • {{SVGAttr("elevation")}}
 • {{SVGAttr("enable-background")}}
 • {{SVGAttr("end")}}
 • {{SVGAttr("exponent")}}

F

 • {{SVGAttr("fill")}}
 • {{SVGAttr("fill-opacity")}}
 • {{SVGAttr("fill-rule")}}
 • {{SVGAttr("filter")}}
 • {{SVGAttr("filterUnits")}}
 • {{SVGAttr("flood-color")}}
 • {{SVGAttr("flood-opacity")}}
 • {{SVGAttr("font-family")}}
 • {{SVGAttr("font-size")}}
 • {{SVGAttr("font-size-adjust")}}
 • {{SVGAttr("font-stretch")}}
 • {{SVGAttr("font-style")}}
 • {{SVGAttr("font-variant")}}
 • {{SVGAttr("font-weight")}}
 • {{SVGAttr("format")}}
 • {{SVGAttr("from")}}
 • {{SVGAttr("fr")}}
 • {{SVGAttr("fx")}}
 • {{SVGAttr("fy")}}

G

 • {{SVGAttr("g1")}}
 • {{SVGAttr("g2")}}
 • {{SVGAttr("glyph-name")}}
 • {{SVGAttr("glyph-orientation-horizontal")}}
 • {{SVGAttr("glyph-orientation-vertical")}}
 • {{SVGAttr("glyphRef")}}
 • {{SVGAttr("gradientTransform")}}
 • {{SVGAttr("gradientUnits")}}

H

 • {{SVGAttr("hanging")}}
 • {{SVGAttr("height")}}
 • {{SVGAttr("href")}}
 • {{SVGAttr("hreflang")}}
 • {{SVGAttr("horiz-adv-x")}}
 • {{SVGAttr("horiz-origin-x")}}

I

 • {{SVGAttr("id")}}
 • {{SVGAttr("ideographic")}}
 • {{SVGAttr("image-rendering")}}
 • {{SVGAttr("in")}}
 • {{SVGAttr("in2")}}
 • {{SVGAttr("intercept")}}

K

 • {{SVGAttr("k")}}
 • {{SVGAttr("k1")}}
 • {{SVGAttr("k2")}}
 • {{SVGAttr("k3")}}
 • {{SVGAttr("k4")}}
 • {{SVGAttr("kernelMatrix")}}
 • {{SVGAttr("kernelUnitLength")}}
 • {{SVGAttr("kerning")}}
 • {{SVGAttr("keyPoints")}}
 • {{SVGAttr("keySplines")}}
 • {{SVGAttr("keyTimes")}}

L

 • {{SVGAttr("lang")}}
 • {{SVGAttr("lengthAdjust")}}
 • {{SVGAttr("letter-spacing")}}
 • {{SVGAttr("lighting-color")}}
 • {{SVGAttr("limitingConeAngle")}}
 • {{SVGAttr("local")}}

M

 • {{SVGAttr("marker-end")}}
 • {{SVGAttr("marker-mid")}}
 • {{SVGAttr("marker-start")}}
 • {{SVGAttr("markerHeight")}}
 • {{SVGAttr("markerUnits")}}
 • {{SVGAttr("markerWidth")}}
 • {{SVGAttr("mask")}}
 • {{SVGAttr("maskContentUnits")}}
 • {{SVGAttr("maskUnits")}}
 • {{SVGAttr("mathematical")}}
 • {{SVGAttr("max")}}
 • {{SVGAttr("media")}}
 • {{SVGAttr("method")}}
 • {{SVGAttr("min")}}
 • {{SVGAttr("mode")}}

N

 • {{SVGAttr("name")}}
 • {{SVGAttr("numOctaves")}}

O

 • {{SVGAttr("offset")}}
 • {{SVGAttr("opacity")}}
 • {{SVGAttr("operator")}}
 • {{SVGAttr("order")}}
 • {{SVGAttr("orient")}}
 • {{SVGAttr("orientation")}}
 • {{SVGAttr("origin")}}
 • {{SVGAttr("overflow")}}
 • {{SVGAttr("overline-position")}}
 • {{SVGAttr("overline-thickness")}}

P

 • {{SVGAttr("panose-1")}}
 • {{SVGAttr("paint-order")}}
 • {{SVGAttr("path")}}
 • {{SVGAttr("pathLength")}}
 • {{SVGAttr("patternContentUnits")}}
 • {{SVGAttr("patternTransform")}}
 • {{SVGAttr("patternUnits")}}
 • {{SVGAttr("ping")}}
 • {{SVGAttr("pointer-events")}}
 • {{SVGAttr("points")}}
 • {{SVGAttr("pointsAtX")}}
 • {{SVGAttr("pointsAtY")}}
 • {{SVGAttr("pointsAtZ")}}
 • {{SVGAttr("preserveAlpha")}}
 • {{SVGAttr("preserveAspectRatio")}}
 • {{SVGAttr("primitiveUnits")}}

R

 • {{SVGAttr("r")}}
 • {{SVGAttr("radius")}}
 • {{SVGAttr("referrerPolicy")}}
 • {{SVGAttr("refX")}}
 • {{SVGAttr("refY")}}
 • {{SVGAttr("rel")}}
 • {{SVGAttr("rendering-intent")}}
 • {{SVGAttr("repeatCount")}}
 • {{SVGAttr("repeatDur")}}
 • {{SVGAttr("requiredExtensions")}}
 • {{SVGAttr("requiredFeatures")}}
 • {{SVGAttr("restart")}}
 • {{SVGAttr("result")}}
 • {{SVGAttr("rotate")}}
 • {{SVGAttr("rx")}}
 • {{SVGAttr("ry")}}

S

 • {{SVGAttr("scale")}}
 • {{SVGAttr("seed")}}
 • {{SVGAttr("shape-rendering")}}
 • {{SVGAttr("slope")}}
 • {{SVGAttr("spacing")}}
 • {{SVGAttr("specularConstant")}}
 • {{SVGAttr("specularExponent")}}
 • {{SVGAttr("speed")}}
 • {{SVGAttr("spreadMethod")}}
 • {{SVGAttr("startOffset")}}
 • {{SVGAttr("stdDeviation")}}
 • {{SVGAttr("stemh")}}
 • {{SVGAttr("stemv")}}
 • {{SVGAttr("stitchTiles")}}
 • {{SVGAttr("stop-color")}}
 • {{SVGAttr("stop-opacity")}}
 • {{SVGAttr("strikethrough-position")}}
 • {{SVGAttr("strikethrough-thickness")}}
 • {{SVGAttr("string")}}
 • {{SVGAttr("stroke")}}
 • {{SVGAttr("stroke-dasharray")}}
 • {{SVGAttr("stroke-dashoffset")}}
 • {{SVGAttr("stroke-linecap")}}
 • {{SVGAttr("stroke-linejoin")}}
 • {{SVGAttr("stroke-miterlimit")}}
 • {{SVGAttr("stroke-opacity")}}
 • {{SVGAttr("stroke-width")}}
 • {{SVGAttr("style")}}
 • {{SVGAttr("surfaceScale")}}
 • {{SVGAttr("systemLanguage")}}

T

 • {{SVGAttr("tabindex")}}
 • {{SVGAttr("tableValues")}}
 • {{SVGAttr("target")}}
 • {{SVGAttr("targetX")}}
 • {{SVGAttr("targetY")}}
 • {{SVGAttr("text-anchor")}}
 • {{SVGAttr("text-decoration")}}
 • {{SVGAttr("text-rendering")}}
 • {{SVGAttr("textLength")}}
 • {{SVGAttr("to")}}
 • {{SVGAttr("transform")}}
 • {{SVGAttr("transform-origin")}}
 • {{SVGAttr("type")}}

U

 • {{SVGAttr("u1")}}
 • {{SVGAttr("u2")}}
 • {{SVGAttr("underline-position")}}
 • {{SVGAttr("underline-thickness")}}
 • {{SVGAttr("unicode")}}
 • {{SVGAttr("unicode-bidi")}}
 • {{SVGAttr("unicode-range")}}
 • {{SVGAttr("units-per-em")}}

V

 • {{SVGAttr("v-alphabetic")}}
 • {{SVGAttr("v-hanging")}}
 • {{SVGAttr("v-ideographic")}}
 • {{SVGAttr("v-mathematical")}}
 • {{SVGAttr("values")}}
 • {{SVGAttr("vector-effect")}}
 • {{SVGAttr("version")}}
 • {{SVGAttr("vert-adv-y")}}
 • {{SVGAttr("vert-origin-x")}}
 • {{SVGAttr("vert-origin-y")}}
 • {{SVGAttr("viewBox")}}
 • {{SVGAttr("visibility")}}

W

 • {{SVGAttr("width")}}
 • {{SVGAttr("widths")}}
 • {{SVGAttr("word-spacing")}}
 • {{SVGAttr("writing-mode")}}

X

 • {{SVGAttr("x")}}
 • {{SVGAttr("x-height")}}
 • {{SVGAttr("x1")}}
 • {{SVGAttr("x2")}}
 • {{SVGAttr("xChannelSelector")}}
 • {{SVGAttr("xlink:actuate")}}
 • {{SVGAttr("xlink:arcrole")}}
 • {{SVGAttr("xlink:href")}}
 • {{SVGAttr("xlink:role")}}
 • {{SVGAttr("xlink:show")}}
 • {{SVGAttr("xlink:title")}}
 • {{SVGAttr("xlink:type")}}
 • {{SVGAttr("xml:base")}}
 • {{SVGAttr("xml:lang")}}
 • {{SVGAttr("xml:space")}}

Y

 • {{SVGAttr("y")}}
 • {{SVGAttr("y1")}}
 • {{SVGAttr("y2")}}
 • {{SVGAttr("yChannelSelector")}}

Z

 • {{SVGAttr("z")}}
 • {{SVGAttr("zoomAndPan")}}

Атрибути SVG за категоріями

Загальні атрибути

 • Головні атрибути

  • {{SVGAttr("id")}}
  • {{SVGAttr("class")}}
  • {{SVGAttr("style")}}
  • {{SVGAttr("lang")}}
  • {{SVGAttr("tabindex")}}
  • {{SVGAttr("xml:base")}}
  • {{SVGAttr("xml:lang")}}
  • {{SVGAttr("xml:space")}}
 • Атрибути умовної обробки

  • {{SVGAttr("requiredExtensions")}}
  • {{SVGAttr("requiredFeatures")}}
  • {{SVGAttr("systemLanguage")}}
 • {{SVGAttr("xlink:href")}}
 • {{SVGAttr("xlink:type")}}
 • {{SVGAttr("xlink:role")}}
 • {{SVGAttr("xlink:arcrole")}}
 • {{SVGAttr("xlink:title")}}
 • {{SVGAttr("xlink:show")}}
 • {{SVGAttr("xlink:actuate")}}

Атрибути представлення

Примітка: Всі атрибути представлення SVG можуть бути використані як властивості CSS.

 • {{SVGAttr("alignment-baseline")}}
 • {{SVGAttr("baseline-shift")}}
 • {{SVGAttr("clip")}}
 • {{SVGAttr("clip-path")}}
 • {{SVGAttr("clip-rule")}}
 • {{SVGAttr("color")}}
 • {{SVGAttr("color-interpolation")}}
 • {{SVGAttr("color-interpolation-filters")}}
 • {{SVGAttr("color-profile")}}
 • {{SVGAttr("color-rendering")}}
 • {{SVGAttr("cursor")}}
 • {{SVGAttr("d")}}
 • {{SVGAttr("direction")}}
 • {{SVGAttr("display")}}
 • {{SVGAttr("dominant-baseline")}}
 • {{SVGAttr("enable-background")}}
 • {{SVGAttr("fill")}}
 • {{SVGAttr("fill-opacity")}}
 • {{SVGAttr("fill-rule")}}
 • {{SVGAttr("filter")}}
 • {{SVGAttr("flood-color")}}
 • {{SVGAttr("flood-opacity")}}
 • {{SVGAttr("font-family")}}
 • {{SVGAttr("font-size")}}
 • {{SVGAttr("font-size-adjust")}}
 • {{SVGAttr("font-stretch")}}
 • {{SVGAttr("font-style")}}
 • {{SVGAttr("font-variant")}}
 • {{SVGAttr("font-weight")}}
 • {{SVGAttr("glyph-orientation-horizontal")}}
 • {{SVGAttr("glyph-orientation-vertical")}}
 • {{SVGAttr("image-rendering")}}
 • {{SVGAttr("kerning")}}
 • {{SVGAttr("letter-spacing")}}
 • {{SVGAttr("lighting-color")}}
 • {{SVGAttr("marker-end")}}
 • {{SVGAttr("marker-mid")}}
 • {{SVGAttr("marker-start")}}
 • {{SVGAttr("mask")}}
 • {{SVGAttr("opacity")}}
 • {{SVGAttr("overflow")}}
 • {{SVGAttr("pointer-events")}}
 • {{SVGAttr("shape-rendering")}}
 • {{SVGAttr("stop-color")}}
 • {{SVGAttr("stop-opacity")}}
 • {{SVGAttr("stroke")}}
 • {{SVGAttr("stroke-dasharray")}}
 • {{SVGAttr("stroke-dashoffset")}}
 • {{SVGAttr("stroke-linecap")}}
 • {{SVGAttr("stroke-linejoin")}}
 • {{SVGAttr("stroke-miterlimit")}}
 • {{SVGAttr("stroke-opacity")}}
 • {{SVGAttr("stroke-width")}}
 • {{SVGAttr("text-anchor")}}
 • {{SVGAttr("text-decoration")}}
 • {{SVGAttr("text-rendering")}}
 • {{SVGAttr("transform")}}
 • {{SVGAttr("transform-origin")}}
 • {{SVGAttr("unicode-bidi")}}
 • {{SVGAttr("vector-effect")}}
 • {{SVGAttr("visibility")}}
 • {{SVGAttr("word-spacing")}}
 • {{SVGAttr("writing-mode")}}

Атрибути фільтрів

Атрибути примітивів фільтрів

{{SVGAttr("height")}}, {{SVGAttr("result")}}, {{SVGAttr("width")}}, {{SVGAttr("x")}}, {{SVGAttr("y")}}

Атрибути функції перенесення

{{SVGAttr("type")}}, {{SVGAttr("tableValues")}}, {{SVGAttr("slope")}}, {{SVGAttr("intercept")}}, {{SVGAttr("amplitude")}}, {{SVGAttr("exponent")}}, {{SVGAttr("offset")}}

Атрибути анімації

Атрибути цільового елемента анімації

{{SVGAttr("href")}}

Атрибути цільового атрибута анімації

{{SVGAttr("attributeType")}}, {{SVGAttr("attributeName")}}

Атрибути хронометражу анімації

{{SVGAttr("begin")}}, {{SVGAttr("dur")}}, {{SVGAttr("end")}}, {{SVGAttr("min")}}, {{SVGAttr("max")}}, {{SVGAttr("restart")}}, {{SVGAttr("repeatCount")}}, {{SVGAttr("repeatDur")}}, {{SVGAttr("fill")}}

Атрибути значення анімації

{{SVGAttr("calcMode")}}, {{SVGAttr("values")}}, {{SVGAttr("keyTimes")}}, {{SVGAttr("keySplines")}}, {{SVGAttr("from")}}, {{SVGAttr("to")}}, {{SVGAttr("by")}}, {{SVGAttr("autoReverse")}}, {{SVGAttr("accelerate")}}, {{SVGAttr("decelerate")}}

Атрибути додавання анімації

{{SVGAttr("additive")}}, {{SVGAttr("accumulate")}}

Атрибути подій

 • onabort
 • onactivate
 • onbegin
 • oncancel
 • oncanplay
 • oncanplaythrough
 • onchange
 • onclick
 • onclose
 • oncuechange
 • ondblclick
 • ondrag
 • ondragend
 • ondragenter
 • ondragleave
 • ondragover
 • ondragstart
 • ondrop
 • ondurationchange
 • onemptied
 • onend
 • onended
 • onerror
 • onerror
 • onfocus
 • onfocusin
 • onfocusout
 • oninput
 • oninvalid
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onload
 • onloadeddata
 • onloadedmetadata
 • onloadstart
 • onmousedown
 • onmouseenter
 • onmouseleave
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup
 • onmousewheel
 • onpause
 • onplay
 • onplaying
 • onprogress
 • onratechange
 • onrepeat
 • onreset
 • onresize
 • onresize
 • onscroll
 • onscroll
 • onseeked
 • onseeking
 • onselect
 • onshow
 • onstalled
 • onsubmit
 • onsuspend
 • ontimeupdate
 • ontoggle
 • onunload
 • onvolumechange
 • onwaiting

Дивіться також