<ul> — елемент невпорядкованого списку

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <ul> позначає невпорядкований перелік елементів, який зазвичай зображується як список з маркерами.

Спробуйте його в дії

Атрибути

Цей елемент приймає глобальні атрибути.

compact

Цей булів атрибут вказує на те, що перелік повинний бути виведений у компактному стилі. Інтерпретація цього атрибута залежить від користувацького агента, і працює не у всіх браузерах.

Застереження: Не слід вживати цей атрибут, бо він є нерекомендованим – замість нього слід використовувати засоби CSS. Для досягнення ефекту, подібного до атрибута compact, можна використати властивість CSS line-height зі значенням 80%.

type

Цей атрибут задає маркери, які будуть використані у переліку. Значення, визначені в HTML3.2, і перехідній версії HTML 4.0/4.01:

 • circle
 • disc
 • square

Четверте значення було визначено інтерфейсом WebTV, але не всі браузери його підтримують: triangle.

Якщо атрибут type не вказано, і до елемента не застосована властивість CSS list-style-type, то браузер обере тип маркера залежно від глибини вкладеності переліку.

Застереження: Не слід використовувати цей атрибут, бо він є нерекомендованим, – замість нього застосовуйте властивість CSS list-style-type.

Примітки щодо застосування

 • Елемент <ul> призначений для групування колекції елементів без числового впорядкування, тобто коли їхній порядок в переліку не має ніякого значення. Зазвичай невпорядковані переліки виводяться з маркерами, котрі можуть приймати декілька форм, як то крапки, кола чи квадрата. Стиль маркерів не описується в HTML сторінки, але може бути заданий у CSS, за допомогою властивості list-style-type.
 • Елементи <ul> і <ol> можна вкладати одне в одного як завгодно глибоко. На кожному рівні можна використати як впорядкований, так і невпорядкований перелік.
 • І елементи <ul>, і елементи <ol> позначають перелік з елементів. Різниця полягає в тому, що в <ol> порядок елементів має значення. Щоб визначити, який елемент вжити, спробуйте змінити порядок елементів: якщо зміст змінився — слід використати <ol>, а інакше – можна обмежитись <ul>.

Приклади

Простий приклад

<ul>
 <li>перший елемент</li>
 <li>другий елемент</li>
 <li>третій елемент</li>
</ul>

Результат

Вкладені переліки

<ul>
 <li>перший елемент</li>
 <li>
  другий елемент
  <!-- Гляньте, тут немає кінцевого тегу </li>! -->
  <ul>
   <li>другий елемент, перший піделемент</li>
   <li>
    другий елемент, другий піделемент
    <!-- Так само з другим вкладеним невпорядкованим списком! -->
    <ul>
     <li>другий елемент, другий піделемент, перший підпіделемент</li>
     <li>другий елемент, другий піделемент, другий підпіделемент</li>
     <li>другий елемент, другий піделемент, третій підпіделемент</li>
    </ul>
   </li>
   <!-- Кінцевий тег </li> для тега <li>,
         що містить третій невпорядкований список -->
   <li>другий елемент, третій піделемент</li>
  </ul>
  <!-- А тут — кінцевий тег </li> -->
 </li>
 <li>третій елемент</li>
</ul>

Результат

Впорядкований перелік, що містить невпорядкований перелік

<ul>
 <li>перший елемент</li>
 <li>
  другий елемент
  <!-- Гляньте, тут немає кінцевого тегу </li>! -->
  <ol>
   <li>другий елемент, перший піделемент</li>
   <li>другий елемент, другий піделемент</li>
   <li>другий елемент, третій піделемент</li>
  </ol>
  <!-- А ось де кінцевий тег </li> -->
 </li>
 <li>третій елемент</li>
</ul>

Результат

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст, а якщо серед дочірніх елементів <ul> є хоча б один елемент <li> — то й відчутний вміст.
Дозволений вміст Нуль або більше елементів <li>, <script> чи <template>.
Пропуск тега Немає; і початковий, і кінцевий теги – обов'язкові.
Допустимі батьківські елементи Всі елементи, що приймають потоковий вміст.
Неявна роль ARIA list
Дозволені ролі ARIA directory, group, listbox, menu, menubar, none, presentation, radiogroup, tablist, toolbar, tree
Інтерфейс DOM HTMLUListElement

Специфікації

Сумісність з браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
ul
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
compact
Deprecated Non-standard
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Deprecated Non-standard
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також

 • Інші HTML-елементи, що мають стосунок до переліків: <ol>, <li>, <menu>

 • Властивості CSS, які можуть бути корисними для оформлення елемента <ul>:

  • властивість list-style – для вибору типу маркера.
  • Лічильники CSS – для обробки складних вкладених переліків.
  • властивість line-height – для імітації нерекомендованого атрибута compact.
  • властивість margin – для керування відступами в списку.