<span>: Елемент відрізка вмісту

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <span> (розмах, відрізок, проліт, інтервал) – це узагальнений рядковий контейнер для оповідального вмісту, котрий по суті нічого не представляє. Він може застосовуватися для групування елементів для потреб оформлення (за допомогою атрибутів class і id), або через те, що вони поділяють значення атрибутів, як то lang. Повинен застосовуватися лише тоді, коли жодний семантичний елемент не є доречним. <span> вельми подібний до елемента <div>, крім того, що <div> є елементом блокового рівня, а <span>елементом рядкового.

Спробуйте його в дії

Атрибути

Цей елемент приймає лише глобальні атрибути.

Приклад

Приклад 1

HTML

<p><span>Якийсь текст</span></p>

Результат

Приклад 2

HTML

<li>
  <span>
    <a href="portfolio.html" target="_blank">Дивіться моє портфоліо</a>
  </span>
</li>

CSS

li span {
  background: gold;
}

Результат

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст, оповідальний вміст.
Дозволений вміст Оповідальний вміст.
Пропуск тега Немає; і початковий, і кінцевий теги – обов'язкові.
Дозволені батьківські елементи Усі елементи, що приймають оповідальний вміст або потоковий вміст.
Неявна роль ARIA Немає відповідної ролі
Дозволені ролі ARIA Усі
Інтерфейс DOM HTMLSpanElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
span
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також

  • Елемент HTML <div>