<script> – елемент сценарію

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <script> (сценарій) застосовується для вбудовування виконуваного коду чи даних; зазвичай це використовується для вбудовування чи посилання на код JavaScript. Елемент <script> також може застосовуватися з іншими мовами, як то GLSL – мовою програмування шейдерів WebGL, та JSON.

Атрибути

Цей елемент приймає глобальні атрибути.

async

Для класичних сценаріїв, коли присутній атрибут async, то такий класичний скрипт отримується паралельно до розбору сторінки, і виконується відразу, коли стає доступним.

Для модульних сценаріїв, якщо присутній атрибут async, то сценарій і всі його залежності будуть отримані паралельно щодо розбору сторінки, і виконані відразу, коли стануть доступними.

Цей атрибут дає змогу усунути проблему JavaScript, що блокує розбір сторінки: браузеру не потрібно завантажувати й виконувати сценарії до продовження розбору. defer в цьому випадку має подібну дію.

Це булів атрибут: присутність булевого атрибута відповідає значенню істинності, а його відсутність – значенню хибності.

Дивіться Сумісність із браузерами для отримання приміток щодо підтримки браузерами. Дивіться також Асинхронні сценарії для asm.js.

blocking

Цей атрибут явно вказує, що певні операції повинні бути заблоковані отриманням такого сценарію. Операції до блокування повинні бути розділеним пробілами списком атрибутів блокування, перелічених нижче.

 • render: Візуалізація вмісту на екрані – заблокована.
crossorigin

Звичайні елементи script передають window.onerror украй обмежену інформацію щодо сценаріїв, що не проходять стандартних перевірок CORS. Щоб дозволити логування помилок для сайтів, котрі використовують окремий домен для статичних мультимедійних файлів, слід використовувати цей атрибут. Дивіться Атрибути налаштувань CORS для отримання більш докладного пояснення його дійсних аргументів.

defer

Цей булів атрибут встановлюється, аби вказати браузерові, що сценарій треба виконувати після розбору сторінки, але до викидання події DOMContentLoaded.

Сценарії, що мають атрибут defer, затримуватимуть викидання події DOMContentLoaded, поки не будуть завантажені й не завершать виконання.

Застереження: Цей атрибут не повинен застосовуватися, якщо атрибут src – відсутній (наприклад, у вбудованих сценаріїв); в такому випадку він не матиме дії.

Атрибут defer не має дії на модульних сценаріях: вони відкладаються усталено.

Сценарії з атрибутом defer будуть виконуватися в тому порядку, в якому вони зустрічаються в документі.

Цей атрибут дає змогу усунути проблему JavaScript, що блокує розбір сторінки: браузеру не потрібно завантажувати й виконувати сценарії до продовження розбору. async в цьому випадку має подібну дію.

fetchpriority

Надає рекомендацію щодо відносного пріоритету отримання зовнішнього сценарію. Дозволені значення:

high

Сигналізує про високий пріоритет отримання відносно інших зовнішніх сценаріїв.

low

Сигналізує про низький пріоритет отримання відносно інших зовнішніх сценаріїв.

auto

Усталене значення: сигналізує про автоматичне визначення пріоритету отримання відносно інших зовнішніх сценаріїв.

integrity

Цей атрибут містить супутні метадані, котрі користувацький агент може використати для перевірки того, що отриманий ресурс був доставлений без неочікуваних втручань. Дивіться Цілісність підресурсу.

nomodule

Цей булів атрибут встановлюється, аби вказати, що сценарій не повинен виконуватися в браузерах, що підтримують модулі ES; може використовуватися для надання запасних сценаріїв старішим браузерам, що не підтримують модульний код JavaScript.

nonce

Криптографічне одноразове значення, що дозволяє сценарії в script-src політики безпеки вмісту. Сервер мусить породити унікальне значення nonce щоразу, коли передає політику. Є критичним надавати nonce, що не може бути вгаданим, оскільки в решті обхід політики ресурсу є тривіальним.

referrerpolicy

Вказує, який посилач повинен бути надісланий при отриманні сценарію чи ресурсів, отриманих сценарієм:

 • no-referrer: Заголовок Referer не буде надісланий.

 • no-referrer-when-downgrade: Заголовок Referer не буде надісланий походженням, що не мають TLS (HTTPS).

 • origin: Посилач буде обмежений походженням поточної сторінки: її схемою, хостом та портом.

 • origin-when-cross-origin: Посилач, надісланий іншим походженням, буде обмежений схемою, хостом та портом. Переходи в межах того самого походження включатимуть увесь шлях.

 • same-origin: Посилач буде надсилатися в межах того самого походження, однак запити до інших походжень не міститимуть інформації про посилача.

 • strict-origin: Надсилати як посилача виключно походження документа, якщо рівень безпеки протоколу – той самий (HTTPS→HTTPS), інакше – не надсилати посилача (HTTPS→HTTP).

 • strict-origin-when-cross-origin (усталене значення): Надсилати повний URL при виконанні запиту за тим самим походженням; надсилати лише походження, коли рівень безпеки протоколу – той самий (HTTPS→HTTPS); не надсилати заголовок за менш безпечним напрямком (HTTPS→HTTP).

 • unsafe-url: Посилач включатиме походження і шлях (але не фрагмент, пароль чи ім'я користувача). Це значення є небезпечним, тому що випускає походження та шляхи від захищених TLS ресурсів до незахищених походжень.

Примітка: Значення порожнього рядка ("") є водночас і усталеним значенням, і запасним значенням, коли referrerpolicy не підтримується. Якщо referrerpolicy не вказаний явно на елементі <script>, то буде прийнята політика посилача вищого рівня, тобто та, що встановлена для всього документа чи всього домену. Якщо політика вищого рівня недоступна, то порожній рядок розглядається як еквівалент до strict-origin-when-cross-origin.

src

Цей атрибут вказує URI зовнішнього сценарію; може використовуватися як альтернатива вбудовуванню сценарію прямо в документ.

type

Цей атрибут вказує тип сценарію. Значення цього атрибута – щось із наступного:

Атрибут не заданий (усталено), є порожнім рядком або типом MIME JavaScript

Вказує на те, що сценарій є "класичним сценарієм" і містить код мовою JavaScript. Розробників заохочують опускати атрибут, якщо сценарій вказує на код мовою JavaScript, а не задавати тип MIME. Типи MIME JavaScript – перелічені в специфікації типів медіа IANA

importmap

Це значення вказує на те, що тіло елемента вміщає карту імпортування. Карта імпортування – об'єкт JSON, котрий розробники можуть використовувати для контролю того, як браузер розв'язує модульні специфікатори при імпортуванні модулів JavaScript.

module

Це значення призводить до розгляду коду як модуля JavaScript. Обробка вмісту сценарію – відкладається. Атрибути charset і defer – не діють. Про застосування module – дивіться наш посібник Модулі JavaScript. На відміну від класичних, модульні сценарії вимагають, для отримання з іншого походження, використання протоколу CORS.

speculationrules

Це значення вказує на те, що тіло елемента містить правила спекуляції. Правила спекуляції приймають форму об'єкта JSON, що визначає, які ресурси повинні бути отримані наперед або візуалізовані наперед браузером. Це частина API правил спекуляції.

Будь-яке інше значення

Вміст всередині розглядається як масив даних і не обробляється самим браузером. Розробники повинні використовувати для позначення масивів даних дійсні типи MIME, котрі не є типами MIME JavaScript. Вся решта атрибутів буде проігнорована, включно з атрибутом src.

Нерекомендовані атрибути

charset

Коли цей атрибут присутній, його значення мусить бути нечутливим до регістру ASCII-відповідником до "utf-8". Немає потреби вказувати атрибут charset, тому що документи зобов'язані використовувати UTF-8, а елемент script успадковує своє кодування символів від документа.

language

Подібно до атрибута type, цей атрибут вказує мову сценаріїв, що використовується. Проте на відміну від атрибута type, можливі значення цього атрибута ніколи не були стандартизовані. Натомість слід використовувати атрибут type.

Примітки

Сценарії без атрибутів async, defer і type="module", так само як супутні скрипти без атрибута type="module", отримуються й виконуються негайно, до того, як браузер продовжує розбір сторінки.

Сценарій повинен бути наданий з типом MIME text/javascript, але браузери є поблажливими й блокують сценарії лише тоді, коли сценарій надається з типом зображення (image/*); типом відео (video/*); типом аудіо (audio/*); чи text/csv.

Якщо сценарій заблокований, то елементові надсилається подія error, а якщо ні – надсилається подія load.

Приклади

Найпростіше застосування

Ці приклади показують, як імпортувати (зовнішній) сценарій за допомогою елемента <script>.

<script src="javascript.js"></script>

А ці – показують, як вставити в елемент <script> (супутній) сценарій.

<script>
 alert("Привіт, світе!");
</script>

Запасний варіант для модуля

Браузери, що підтримують значення module атрибута type, ігнорують будь-який сценарій з атрибутом nomodule. Це дає змогу використовувати модульні сценарії, на додачу до них надаючи позначені nomodule запасні варіанти сценаріїв для тих браузерів, що не підтримують модулі.

<script type="module" src="main.js"></script>
<script nomodule src="fallback.js"></script>

Імпорт модулів за допомогою importmap

При імпортуванні модулів у сценаріях, якщо не використовувати можливість type=importmap, то кожний модуль повинен імпортуватися за допомогою модульного специфікатора, котрий є або абсолютним, або відносним URL. У прикладі нижче перший модульний специфікатор ("./shapes/square.js") розв'язується відносно базового URL документа, а другий – є абсолютним URL.

import { name as squareName, draw } from "./shapes/square.js";
import { name as circleName } from "https://example.com/shapes/circle.js";

Карта імпортування дає змогу надати відображення, котре, якщо дає збіг, може замінити текст у модульному специфікаторі. Карта імпортування нижче визначає ключі square та circle, котрі можуть бути застосовані як псевдоніми для модульних специфікаторів, показаних вище.

<script type="importmap">
 {
  "imports": {
   "square": "./shapes/square.js",
   "circle": "https://example.com/shapes/circle.js"
  }
 }
</script>

Це дає змогу імпортувати модулі за допомогою імен (а не абсолютних чи відносних URL).

import { name as squareName, draw } from "square";
import { name as circleName } from "circle";

Більше прикладів того, що можна робити з картами імпортування, дивіться в розділі Імпорт модулів за допомогою карт імпортування посібника з модулів JavaScript.

Вбудовування даних в HTML

Також елемент <script> можна використовувати для вбудовування даних в HTML при серверному чині шляхом задання дійсного не-JavaScript типу MIME в атрибуті type.

<!-- Породжено сервером -->
<script id="data" type="application/json">
 {
  "userId": 1234,
  "userName": "Марія Карімназарова",
  "memberSince": "2000-01-01T00:00:00.000Z"
 }
</script>

<!-- Статичне -->
<script>
 const userInfo = JSON.parse(document.getElementById("data").text);
 console.log("Інформація про користувача: %o", userInfo);
</script>

Блокування візуалізації до отримання й виконання сценарію

Лексему render можна включити в атрибут blocking; тоді візуалізація сторінки буде заблокована, поки сценарій не буде отриманий та виконаний. У прикладі нижче візуалізація блокується асинхронним сценарієм, щоб сценарій не блокував розбору коду, але гарантовано виконався до початку візуалізації.

<script blocking="render" async src="async-script.js"></script>

Технічний підсумок

Категорії вмісту Вміст метаданих, потоковий вміст, оповідальний вміст.
Дозволений вміст Динамічний сценарій, наприклад, text/javascript.
Пропуск тега Немає; і початковий, і кінцевий теги – обов'язкові.
Дозволені батьківські елементи Будь-який елемент, що приймає вміст метаданих, або ж будь-який елемент, що приймає оповідальний вміст.
Неявна роль ARIA Відповідної ролі немає
Дозволені ролі ARIA Дозволених ролей немає
Інтерфейс DOM HTMLScriptElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
script
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
footnote
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
async
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
crossorigin
Chrome Full support 30
Edge Full support 18
Firefox Full support 13
Internet Explorer No support No
Opera Full support 12
Safari Full support Yes
footnote
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 14
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
defer
Chrome Full support Yes
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
footnote
Internet Explorer Full support 10
footnote
Opera Full support Yes
footnote
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
footnote
Chrome Android Full support Yes
footnote
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
footnote
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
footnote
fetchpriority
Experimental
Chrome Full support 101
Edge Full support 101
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android Full support 101
Chrome Android Full support 101
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
integrity
Chrome Full support 45
Edge Full support 17
Firefox Full support 43
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 45
Chrome Android Full support 45
Firefox for Android Full support 43
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 5.0
language
Deprecated Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
nomodule
Chrome Full support 61
Edge Full support 16
Firefox Full support 60
Internet Explorer No support No
Opera Full support 48
Safari Full support 11
WebView Android Full support 61
Chrome Android Full support 61
Firefox for Android Full support 60
Opera Android Full support 45
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 8.0
referrerpolicy
Chrome Full support 70
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support 13.1
WebView Android Full support 70
Chrome Android Full support 70
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Full support 13.4
Samsung Internet Full support 10.0
src
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
text
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type.module
Chrome Full support 61
footnote
Edge Full support 79
footnote
Firefox Full support 60
Internet Explorer No support No
Opera Full support 48
footnote
Safari Full support 10.1
footnote
WebView Android Full support 61
footnote
Chrome Android Full support 61
footnote
Firefox for Android Full support 60
Opera Android Full support 45
footnote
Safari on iOS Full support 10.3
footnote
Samsung Internet Full support 8.0
footnote

Дивіться також