<ol> – елемент упорядкованого списку

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <ol> ("ordered list" – упорядкований список) представляє упорядкований список елементів, що зазвичай візуалізується як пронумерований список.

Спробуйте його в дії

Атрибути

Цей елемент також приймає глобальні атрибути.

reversed

Цей булів атрибут задає те, що елементи списку мають зворотний порядок. Елементи будуть нумеруватися у зворотному порядку.

start

Ціле число, від якого почнеться нумерація елементів списку. Це завжди арабське число (1, 2, 3 тощо), навіть тоді, коли тип нумерації — літери або римські числа. Наприклад, щоб почати нумерацію елементів з літери «d» або римського числа «iv», слід використати start="4".

type

Задає тип нумерації:

 • a для маленьких літер
 • A для великих літер
 • i для римських чисел у нижньому регістрі
 • I для римських чисел у верхньому регістрі
 • 1 для звичайних чисел (усталене)

Заданий тип використовується для всього списку, якщо на вкладеному елементі <li> не використовується інший атрибут type.

Примітка: Якщо тип номера списку має значення (наприклад, у юридичних або технічних документах, де елементи вказуються за їх номером чи літерою), слід використовувати властивість CSS list-style-type.

Примітки щодо використання

Здебільшого елементи впорядкованого списку виводяться з маркером перед ними, наприклад, з номером чи літерою.

Елементи <ol> та <ul> (а також синонім <menu>) можуть вкладатися один в одного з такою глибиною, як потрібно, чергуючи <ol> та <ul> (як і <menu>) за потребою.

І елемент <ol>, і елемент <ul> представляють список елементів. Відмінність полягає в тому, що для елемента <ol> порядок елементів має значення. Наприклад:

 • Кроки рецепта
 • Покрокові орієнтування
 • Список інгредієнтів за зменшенням пропорції на етикетках з інформацією про харчову цінність

Щоб визначити, якого роду список використати, слід спробувати змінити порядок елементів списку; якщо значення змінилося, то слід скористатися елементом <ol> — в іншому випадку можна використати <ul>, або <menu>, якщо ваш список – меню.

Приклади

Простий приклад

<ol>
 <li>Мі</li>
 <li>Ме</li>
 <li>Ма</li>
 <li>Мо</li>
 <li>Му</li>
</ol>

Результат

Використання типу з римськими числами

<ol type="i">
 <li>Вступ</li>
 <li>Список скарг</li>
 <li>Висновок</li>
</ol>

Результат

Використання атрибута start

<p>Фінішні місця учасників, які не здобули призових місць:</p>

<ol start="4">
 <li>Панчук (Острог)</li>
 <li>Серко (Дубовицький район)</li>
 <li>Фокін (м. Вараш)</li>
</ol>

Результат

Вкладення списків

<ol>
 <li>перший елемент</li>
 <li>
  другий елемент
  <!-- кінцевий тег </li> – не тут! -->
  <ol>
   <li>другий елемент, перший піделемент</li>
   <li>другий елемент, другий піделемент</li>
   <li>другий елемент, третій піделемент</li>
  </ol>
 </li>
 <!-- Ось де кінцевий тег </li> -->
 <li>третій елемент</li>
</ol>

Результат

Невпорядкований список усередині впорядкованого

<ol>
 <li>перший елемент</li>
 <li>
  second item
  <!-- кінцевий тег </li> – не тут! -->
  <ul>
   <li>другий елемент, перший піделемент</li>
   <li>другий елемент, другий піделемент</li>
   <li>другий елемент, третій піделемент</li>
  </ul>
 </li>
 <!-- Ось де кінцевий тег </li> -->
 <li>третій елемент</li>
</ol>

Результат

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст, а також, якщо серед дочірніх елементів елемента <ol> є хоча б один елемент <li>, то відчутний вміст.
Дозволений вміст Нуль або більше елементів <li>, <script> і <template>.
Пропуск тега Немає; і початковий, і кінцевий теги – обов'язкові.
Дозволені батьківські елементи Усі елементи, що приймають потоковий вміст.
Неявна роль ARIA list
Дозволені ролі ARIA directory, group, listbox, menu, menubar, none, presentation, radiogroup, tablist, toolbar, tree
Інтерфейс DOM HTMLOListElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
ol
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
compact
Deprecated Non-standard
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
reversed
Chrome Full support 18
Edge Full support 79
Firefox Full support 18
Internet Explorer No support No
Opera Full support Yes
Safari Full support 6
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 18
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
start
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також

 • Інші елементи HTML, пов'язані зі списками: <ul>, <li>, <menu>

 • Властивості CSS, що можуть бути особливо корисними для стилізації елемента <ol>:

  • властивість list-style, щоб вибрати спосіб відображення порядкового номера
  • [Лічильники CSS], щоб впорядкувати складні вкладені списки
  • властивість line-height, щоб імітувати нерекомендований атрибут compact
  • властивість margin, щоб керувати відступом списку