<object> – елемент зовнішнього об'єкта

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <object> (об'єкт) представляє зовнішній ресурс, який може розглядатися як зображення, вкладений контекст перегляду чи ресурс, який обробляється плагіном.

Спробуйте його в дії

Атрибути

Цей елемент приймає глобальні атрибути.

archive

Розділений пробілами список URI для архівів ресурсів для об'єкта.

border

Ширина межі навколо контрольного елемента, в пікселях.

classid

URI реалізації об'єкта. Може вживатися разом із, або замість, атрибута data.

codebase

Базовий шлях, що використовується для розв'язання відносних URI, заданих у classid, data або archive. Якщо не задано, то для цього усталено використовується URI поточного документа.

codetype

Тип вмісту даних, заданих у classid.

data

Адреса ресурсу в вигляді дійсного URL. Як мінімум один з атрибутів data і type має бути заданий.

declare

Присутність цього булевого атрибута робить цей елемент суто оголошенням. Сам об'єкт повинен бути створений об'єктом <object> десь далі. Необхідно повторювати повністю елемент <object> кожного разу, коли ресурс використовується знову.

form

Елемент форми, з яким пов'язаний елемент об'єкта, якщо такий є (його форма-власник). Значення цього атрибута повинне бути ідентифікатором елемента <form> в тому ж документі.

height

Висота виведеного ресурсу, в пікселях CSS. – (Тільки абсолютні значення. ЖОДНИХ відсотків)

name

Ім'я дійсного контексту перегляду (HTML5), або ім'я контрольного елемента (HTML 4).

standby

Повідомлення, яке браузер може показати під час завантаження реалізації та даних об'єкта.

type

Тип вмісту ресурсу, заданого data. Як мінімум один з атрибутів data і type має бути заданий.

usemap

Хеш-ім'я посилання на елемент <map>; тобто символ '#', після якого стоїть name елемента карти.

width

Ширина виведеного ресурсу, в пікселях CSS. – (Тільки абсолютні значення. ЖОДНИХ відсотків)

Приклади

Вбудування відео

HTML

<object
  type="video/mp4"
  data="https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.webm"
  width="600"
  height="140">
  <img src="path/image.jpg" alt="корисний опис зображення" />
</object>

Результат

Якщо відео в прикладі не вдається завантажити, користувачу як запасний варіант показується зображення. Тег <img> використовується для відображення зображення. Атрибут src заданий зі шляхом до зображення, яке вбудовується. Також додано атрибут alt, який дає зображенню доступне ім'я. Якщо зображення також не виходить завантажити, то виводиться вміст атрибута alt.

Технічний підсумок

Категорії вмісту Потоковий вміст; оповідальний вміст; вбудований вміст, відчутний вміст; якщо елемент має атрибут usemap, то інтерактивний вміст; перелічений, подавальний формовий елемент.
Дозволений вміст нуль або більше елементів <param>, а після них – прозорий.
Пропуск тега Немає, обидва: і початковий, і кінцевий теги — обов\'язкові.
Дозволені батьківські елементи Всі елементи, що приймають вбудований вміст.
Неявна роль ARIA Немає відповідної ролі
Дозволені ролі ARIA application, document, img
Інтерфейс DOM HTMLObjectElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
object
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
archive
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
Aspect ratio computed from width and height attributes
Chrome Full support 79
Edge Full support 79
Firefox Full support 71
Internet Explorer No support No
Opera Full support 66
Safari Full support 14
WebView Android Full support 79
Chrome Android Full support 79
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 57
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 12.0
border
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
classid
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
codebase
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
codetype
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
data
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
declare
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
form
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
height
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
name
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
standby
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
tabindex
Deprecated
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
usemap
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
width
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також