<link> – елемент підключення зовнішнього ресурсу

{{HTMLSidebar}}

Елемент HTML <link> (зв'язок) задає взаємини між поточним документом та зовнішнім ресурсом. Цей елемент найчастіше використовують для підключення таблиць стилів, а іще – для встановлення піктограм сайту (і піктограм стилю "favicon", і піктограм для головного екрану й застосунків на мобільних пристроях), серед багатьох інших застосувань.

Спробуйте його в дії

Щоб під'єднати зовнішню таблицю стилів, треба додати елемент <link> всередину <head>, отак:

<link href="main.css" rel="stylesheet" />

Цей простий приклад вказує шлях до таблиці стилів у атрибуті href, а також атрибут rel зі значенням stylesheet. rel означає "relationship" – "взаємини", і це одна з ключових можливостей елемента <link>: значення вказує на те, як саме зовнішній ресурс пов'язаний з документом.

Є низка інших поширених типів, з котрими можна зіткнутися. Наприклад, підключення favicon сайту:

<link rel="icon" href="favicon.ico" />

Є низка інших значень rel для піктограм, здебільшого для вказування особливих типів піктограм для використання на різних мобільних платформах, наприклад:

<link
 rel="apple-touch-icon"
 sizes="114x114"
 href="apple-icon-114.png"
 type="image/png" />

Атрибут sizes вказує розмір піктограми, а type – містить тип MIME ресурсу. Вони надають корисні підказки, що дають браузерові змогу обрати найбільш доречну доступну піктограму.

Також можна задати медіатип чи медіазапит всередині атрибута media; цей ресурс буде завантажений лише тоді, коли медіаумова виконується. Наприклад.

<link href="print.css" rel="stylesheet" media="print" />
<link
 href="mobile.css"
 rel="stylesheet"
 media="screen and (max-width: 600px)" />

Крім цього, до елемента <link> були додані нові можливості для покращення швидкодії та безпеки. Наприклад:

<link
 rel="preload"
 href="myFont.woff2"
 as="font"
 type="font/woff2"
 crossorigin="anonymous" />

Атрибут rel зі значенням preload вказує на те, що браузер повинен завантажити такий ресурс наперед (дивіться подробиці в rel="preload"), а атрибут as вказує конкретний клас вмісту, що стягується. Атрибут crossorigin задає те, чи повинен ресурс стягуватися запитом CORS.

Інші примітки щодо використання:

 • Елемент <link> може зустрічатися або в елементі <head>, або в елементі <body>, залежно від того, чи є його тип зв'язку (англ) body-ok (дозволений в тілі). Наприклад, тип зв'язку stylesheet – body-ok, а отже – <link rel="stylesheet"> можна додавати в тіло документа. Проте це не є доброю практикою; має більше змісту відділити елементи <link> від вмісту тіла документа, поклавши їх в <head>.
 • Коли <link> використовується для задання favicon сайту, і сайт використовує Політику безпеки вмісту (CSP) для покращення своєї безпечності, ця політика застосовується і до favicon. При появі проблем з favicon, що не завантажується, слід перевірити, що директива img-src заголовка Content-Security-Policy не заважає доступові до favicon.
 • Специфікації HTML і XHTML визначають обробники подій для елемента <link>, але неясно, як їх використовувати.
 • В XHTML 1.0 порожні елементи, як то <link>, вимагають скісної риски в кінці: <link />.
 • WebTV підтримує використання next як значення атрибута rel, аби завантажувати наперед наступну сторінку в серії документів.

Атрибути

Цей елемент включає глобальні атрибути.

as

Цей атрибут є обов'язковим, коли елемент <link> має rel="preload", необов'язковим, якщо він має rel="modulepreload", а інакше – не повинен застосовуватися. Він задає тип вмісту, що завантажується <link>, що необхідно для зіставлення запитів, застосування коректної політики безпеки вмісту та задання коректного заголовка Accept.

Понад те, rel="preload" використовує as як сигнал для формування пріоритетів запитів. Таблиця нижче перелічує дійсні значення цього атрибута, а також елементи чи ресурси, до котрих ці значення застосовуються.

Значення Застосовується до
audio Елементи <audio>
document Елементи <iframe> і <frame>
embed Елементи <embed>
fetch

fetch, XHR

Примітка: Це значення на додачу вимагає, щоб <link> містив атрибут crossorigin; дивіться Отримання з CORS.

font

@font-face CSS

Примітка: Це значення на додачу вимагає, щоб <link> містив атрибут crossorigin; дивіться Отримання з CORS.

image Елементи <img> і <picture> з атрибутами srcset чи imageset, елементи SVG <image>, правила CSS *-image
object Елементи <object>
script Елементи <script>, importScripts для Worker
style Елементи <link rel=stylesheet>, CSS @import
track Елементи <track>
video Елементи <video>
worker Worker, SharedWorker
blocking

Цей атрибут явно вказує на те, що при отриманні зовнішнього ресурсу певні операції повинні бути заблоковані. Такі операції повинні бути розділеним пробілами списком з атрибутів блокування, перелічених нижче.

 • render: Візуалізація вмісту на екрані – заблокована.
crossorigin

Цей перелічуваний атрибут вказує, чи треба використовувати для отримання ресурсу CORS. Зображення, що дозволяють CORS, можуть бути перевикористані в елементі <canvas>, не бувши ославленими. Дозволеними значеннями є:

anonymous

Запит до іншого походження (тобто запит з заголовком HTTP Origin) виконується, але дані автентифікації не надсилаються (тобто жодних реп'яшків, сертифікатів X.509 і жодної базової автентифікації HTTP). Якщо сервер не надає даних автентифікації сайту походження (шляхом опускання заголовка HTTP Access-Control-Allow-Origin), то ресурс буде ославленим, а його використання – обмеженим.

use-credentials

Запит до іншого походження (тобто запит із заголовком HTTP Origin) виконується з надсиланням даних автентифікації (тобто реп'яшків, сертифікату, чи виконується базова автентифікація HTTP). Якщо сервер не дає даних автентифікації сайту походження (у заголовку HTTP Access-Control-Allow-Credentials), то ресурс буде ославленим, а його використання – обмеженим.

Якщо цього атрибута немає, ресурс отримується без запиту CORS (тобто без надсилання заголовка HTTP Origin), запобігаючи його неославленому використанню. Якщо значення недійсне, то це працює так, ніби використано ключове слово anonymous. Дивіться подробиці в Атрибутах налаштувань CORS.

disabled

Обмежений rel="stylesheet", булів атрибут disabled вказує на те, чи повинна описана таблиця стилів завантажуватися й застосовуватися до документа, чи ні. Якщо disabled задано, коли HTML завантажується, то таблиця стилів не буде завантажуватися при завантаженні сторінки. Натомість таблиця стилів буде завантажена за потребою, якщо і коли атрибут disabled змінить своє значення на false або буде прибраний.

Додавання в DOM властивості disabled призводить до того, що таблиця стилів прибирається зі списку документа Document.styleSheets.

fetchpriority

Надає підказку щодо відносного пріоритету стягування ресурсу наперед. Дозволені значення:

high

Повідомляє про високий пріоритет стягування у порівнянні з іншими ресурсами того самого типу.

low

Повідомляє про низький пріоритет стягування у порівнянні з іншими ресурсами того самого типу.

auto

Усталене: повідомляє про автоматичне визначення пріоритету стягування у порівнянні з іншими ресурсами того самого типу.

href

Цей атрибут задає URL пов'язаного ресурсу. URL може бути абсолютним чи відносним.

hreflang

Цей атрибут вказує мову пов'язаного ресурсу. Він є суто дорадчим. Дозволені значення перелічені в RFC 5646: Тегах для ідентифікації мов (також відомих як BCP 47). Цей атрибут слід використовувати лише тоді, коли присутній атрибут href.

imagesizes

Обмежений rel="preload" і as="image", атрибут imagesizes є атрибутом sizes (англ.), котрий вказує завантажувати наперед відповідний ресурс, використаний елементом img, що має відповідні значення атрибутів srcset і sizes.

imagesrcset

Обмежений rel="preload" і as="image", атрибут imagesrcset є атрибутом sourceset, котрий вказує завантажувати наперед відповідний ресурс, використаний елементом img, що має відповідні значення атрибутів srcset і sizes.

integrity

Містить рядкові метадані – закодований в base64 криптографічний геш ресурсу (файлу), котрий браузер має стягнути. Браузер може використовувати його, аби перевірити, що стягнений ресурс був доставлений без неочікуваних втручань. Дивіться Цілісність підресурсу.

media

Цей атрибут задає медіа, до якого застосовується пов'язаний ресурс. Значення повинно бути медіатипом або медіазапитом. Цей атрибут перш за все є корисним при підключенні зовнішніх таблиць стилів: він дає змогу користувацькому агентові обрати найкраще адаптовану для поточного пристрою таблицю.

referrerpolicy

Рядок, що вказує, якого посилача слід використовувати при отриманні ресурсу:

 • no-referrer означає, що заголовок Referer не буде надісланий.
 • no-referrer-when-downgrade означає, що заголовок Referer не буде надісланий при переході на ті походження, що не мають TLS (HTTPS). Це усталена поведінка користувацького агента, якщо не задана інакша політика.
 • origin означає, що посилач буде походженням сторінки, що по суті складається зі схеми, хоста й порту.
 • origin-when-cross-origin означає, що перехід до інших походжень буде обмежений схемою, хостом та портом, натомість переходи в межах того самого походження включатимуть шлях посилача.
 • unsafe-url означає, що посилач включатиме походження та шлях (але не фрагмент, не пароль і не ім'я користувача) Такий варіант є небезпечним, бо може злити походження й шляхи з захищених TLS ресурсів до незахищених походжень.
rel

Цей атрибут дає ім'я взаєминам між пов'язаним та поточним документами. Він повинен бути розділеним пробілами списком значень типів посилань.

sizes

Цей атрибут визначає розміри піктограм для візуальних медіа, що містяться в ресурсі. Повинен бути присутній лише тоді, коли rel містить значення icon чи нестандартний тип, як то apple-touch-icon Apple. Може мати наступні значення:

 • any, що означає: піктограма може бути масштабована до будь-якого розміру, адже вона має векторний формат, наприклад, image/svg+xml.

 • розділений пробілами список розмірів, кожний з яких має формат <ширина в пікселях>x<висота в пікселях> або <ширина в пікселях>X<висота в пікселях>. Кожний з цих розмірів повинен міститися в ресурсі.

Примітка: Більшість форматів піктограм можуть зберігати лише одну піктограму; таким чином, здебільшого атрибут sizes містить лише один запис. Більше піктограм може зберігати формат від MicroSoft ICO, а також ICNS від Apple. ICO – більш поширений, тож його слід використовувати, якщо потрібна кросбраузерність (особливо для старих версій Internet Explorer).

title

Атрибут title на елементі <link> має особливу семантику. Бувши застосованим до <link rel="stylesheet">, він визначає усталену чи альтернативну таблицю стилів.

type

Цей атрибут використовується для визначення типу під'єднаного вмісту. Значення цього атрибута повинно бути типом MIME, як то text/html, text/css і так далі. Загальноприйняте використання цього атрибута – для визначення типу під'єднаної таблиці стилів (як то text/css), але враховуючи те, що CSS є єдиною мовою таблиць стилів, що використовується в Інтернеті, упускати атрибут type не лише можливо, а й рекомендовано. Також він використовується на типах посилань rel="preload", аби пересвідчитися, що браузер завантажує лише ті типи файлів, котрі підтримує.

Нестандартні атрибути

methods

Значення цього атрибута надає інформацію про функції, котрі можуть бути виконані над об'єктом. Загалом значення надаються протоколом HTTP, коли він застосовується, але може (з причин, подібних до таких в атрибута title) бути корисним включити наперед дорадчу інформацію в посиланні. Наприклад, браузер міг би обрати інакшу візуалізацію зв'язку, згідно з тим, яка функція задана в методах; щось, що піддається пошуку, може отримати інакшу піктограму, або ж зв'язок назовні може візуалізуватися з індикатором виходу з поточного сайту. Цей атрибут не є ані як слід зрозумілим, ані підтримуваним, навіть браузером, що його визначив – Internet Explorer 4.

target

Визначає ім'я фрейму чи вікна, що містить визначені взаємини зв'язку чи котре покаже візуалізацію пов'язаного ресурсу.

Застарілі атрибути

charset

Цей атрибут визначає кодування символів пов'язаного ресурсу. Значення – розділений пробілами чи комами список наборів символів, як це визначено у RFC 2045. Усталене значення – iso-8859-1.

Примітка: Щоб отримати такий самий ефект, як в цього застарілого атрибута, можна використати заголовок HTTP Content-Type на пов'язаному ресурсі.

rev

Значення цього атрибута показує взаємини поточного документа щодо пов'язаного документа, як це визначено атрибутом href. Цей атрибут, таким чином, визначає зворотні взаємини у порівнянні з атрибутом rel. Значення типів посилань для цього атрибута – подібні до можливих значень rel.

Примітка: Замість rev слід використовувати атрибут rel зі зворотним значенням типу зв'язку. Наприклад, щоб встановити зворотний зв'язок для made, слід задати author. Також цей атрибут не означає "revision" – редакції, і не повинен використовуватися з номером версії, навіть попри те, що чимало сайтів помилково використовують його в такий спосіб.

Приклади

Включення таблиці стилів

Щоб включити в сторінку таблицю стилів, слід застосувати наступний синтаксис:

<link href="style.css" rel="stylesheet" />

Надання альтернативних таблиць стилів

Також можна задати альтернативні таблиці стилів.

Користувач може обрати, яку таблицю стилів використовувати, обравши її в меню Перегляд > Стиль сторінки. Це дає користувачам змогу бачити різні версії сторінки.

<link href="default.css" rel="stylesheet" title="Усталений стиль" />
<link href="fancy.css" rel="alternate stylesheet" title="Вигадливий" />
<link href="basic.css" rel="alternate stylesheet" title="Базовий" />

Надання піктограм для різних контекстів використання

Можна включати зв'язки з декількома піктограмами на одній сторінці, і браузер обере ту, котра найкраще спрацює в конкретному контексті, використовуючи значення rel і sizes як підказки.

<!-- iPad третього покоління з дисплеєм високої роздільної здатності Retina: -->
<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="favicon144.png" />
<!-- iPhone з дисплеєм високої роздільної здатності Retina: -->
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="favicon114.png" />
<!-- iPad першого й другого поколінь: -->
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="favicon72.png" />
<!-- iPhone без Retina, iPod Touch, а також пристрої Android 2.1+: -->
<link rel="apple-touch-icon" href="favicon57.png" />
<!-- базовий favicon -->
<link rel="icon" href="favicon32.png" />

Умовне завантаження ресурсів за допомогою медіазапитів

Всередині атрибута media можна вказати медіатип чи медіазапит; такий ресурс тоді буде завантажений лише якщо медіаумова виконана. Наприклад:

<link href="print.css" rel="stylesheet" media="print" />
<link href="mobile.css" rel="stylesheet" media="all" />
<link
 href="desktop.css"
 rel="stylesheet"
 media="screen and (min-width: 600px)" />
<link
 href="highres.css"
 rel="stylesheet"
 media="screen and (min-resolution: 300dpi)" />

Події завантаження таблиці стилів

Можна з'ясувати, коли таблиця стилів була завантажена, слідкуючи за подією load; подібно до цього, можна помітити, що при обробці таблиці стилів сталася помилка, слідкуючи за подією error:

<link rel="stylesheet" href="mystylesheet.css" id="my-stylesheet" />

<script>
 const stylesheet = document.getElementById("my-stylesheet");

 stylesheet.onload = () => {
  // Якісь цікаві дії; таблиця була завантажена
 };

 stylesheet.onerror = () => {
  console.log("При завантаженні таблиці стилів сталася помилка!");
 };
</script>

Примітка: Подія load спрацьовує, щойно таблиця стилів та ввесь імпортований нею вміст завантажені й розібрані, безпосередньо перед тим, як стилі почнуть застосування до вмісту.

Приклади завантаження наперед

Низку прикладів <link rel="preload"> можна знайти в Завантаженні вмісту наперед за допомогою rel="preload".

Блокування візуалізації до отримання ресурсу

В атрибуті blocking можна задати лексему render; тоді візуалізація сторінки буде заблокована, поки ресурс не отримано. Наприклад:

<link
 blocking="render"
 rel="preload"
 href="critical-font.woff2"
 as="font"
 crossorigin />

Технічний підсумок

Категорії вмісту Вміст з метаданими. Якщо присутній itemprop: Потоковий вміст й оповідальний вміст.
Дозволений уміст Жодного; це пустий елемент.
Пропуск тега Повинен починатися з початкового тега та не мати кінцевого.
Дозволені батьківські елементи Всі елементи, що приймають елементи метаданих. Якщо присутній itemprop: усі елементи, що приймають оповідальний уміст.
Неявна роль ARIA link з атрибутом href
Дозволені ролі ARIA Немає дозволеної role
Інтерфейс DOM HTMLLinkElement

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
link
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
charset
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
crossorigin
Chrome Full support 25
Edge Full support 79
Firefox Full support 18
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 18
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
disabled
Deprecated Non-standard
Chrome Full support 1
footnote
Edge Full support 12
footnote
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
footnote
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
footnote
Chrome Android Full support 18
footnote
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
footnote
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
footnote
fetchpriority
Experimental
Chrome Full support 101
Edge Full support 101
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android Full support 101
Chrome Android Full support 101
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
href
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
hreflang
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
imagesizes
Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari No support No
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 52
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 11.0
imagesrcset
Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari No support No
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 52
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 11.0
integrity
Chrome Full support 45
Edge Full support 17
Firefox Full support 43
Internet Explorer No support No
Opera Full support 32
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 45
Chrome Android Full support 45
Firefox for Android Full support 43
Opera Android Full support 32
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 5.0
media
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
methods
Deprecated Non-standard
Chrome No support No
Edge No support 12 –  79
Firefox No support No
Internet Explorer Full support 4
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
prefetch
Experimental
Chrome Full support 56
Edge Full support 79
Firefox Compatibility unknown; please update this. ?
Internet Explorer No support No
Opera Full support 43
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 56
Chrome Android Full support 56
Firefox for Android Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 6.0
Secure context required
Experimental
Chrome Full support 64
Edge Full support 79
Firefox Compatibility unknown; please update this. ?
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 9.0
referrerpolicy
Chrome Full support 51
Edge Full support 79
Firefox Full support 50
Internet Explorer No support No
Opera Full support 38
Safari Full support 14
WebView Android Full support 51
Chrome Android Full support 51
Firefox for Android Full support 50
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 7.2
rel Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
Alternative stylesheets.
Chrome No support 1 –  48
Edge Compatibility unknown; please update this. ?
Firefox Full support 3
Internet Explorer Full support 8
Opera Full support Yes
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Compatibility unknown; please update this. ?
Chrome Android Compatibility unknown; please update this. ?
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Compatibility unknown; please update this. ?
rel.dns-prefetch
Chrome Full support 46
Edge Full support 79
Firefox Full support 3
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Full support 33
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support Yes
rel.icon
Chrome Full support 4
footnote
Edge Full support 12
footnote
Firefox Full support 2
footnote
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 9
footnote
Safari Full support 3.1
footnote
WebView Android Full support 38
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
footnote
Samsung Internet Full support 4.0
rel.manifest
Experimental Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Compatibility unknown; please update this. ?
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera No support No
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 39
Chrome Android Full support 39
Firefox for Android Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 4.0
rel.modulepreload
Experimental
Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Compatibility unknown; please update this. ?
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Full support 53
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 9.0
rel.preconnect
Chrome Full support 46
Edge Full support 79
Firefox Full support 39
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 33
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 46
Chrome Android Full support 46
Firefox for Android Full support 39
footnote
Opera Android Full support 33
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 4.0
rel.prefetch
Chrome Full support 8
Edge Full support 12
Firefox Full support 2
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari No support No
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 1.5
rel.preload
Chrome Partial support 50
footnote
Edge Partial support 79
footnote
Firefox Full support 85
Internet Explorer Compatibility unknown; please update this. ?
Opera Full support 37
Safari Compatibility unknown; please update this. ?
WebView Android Full support 50
footnote
Chrome Android Partial support 50
footnote
Firefox for Android Full support 85
Opera Android Compatibility unknown; please update this. ?
Safari on iOS Compatibility unknown; please update this. ?
Samsung Internet Full support 5.0
footnote
rel.prerender
Experimental
Chrome Full support 13
Edge Full support 79
Firefox No support No
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari No support No
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 14
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 1.5
rev
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
sizes
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
footnote
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
footnote
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
target
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0
title
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes
type
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 12.1
Safari Full support 4
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 3
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також