<input type="radio">

{{HTMLSidebar}}

Елементи <input> типу radio зазвичай використовуються у радіогрупах – колекціях радіокнопок, що описують набір пов'язаних варіантів.

Лише одна радіокнопка з даної групи може бути водночас вибраною. Радіокнопки зазвичай зображаються як маленькі кружечки, котрі є зафарбованими чи підсвіченими, коли вибрані.

Спробуйте його в дії

Радіокнопками їх звуть, тому що вони схожі за виглядом і працюють подібно до натисних кнопок в старих радіоприймачах, таких, як зображений нижче.

Показує, який вигляд у старі часи мали радіокнопки.

Примітка: Поля з галочками подібні до радіокнопок, але мають важливу особливість: радіокнопки задумані для вибору з асортименту одного значення, натомість поля з галочками дають змогу по одному вмикати й вимикати значення. Коли присутні декілька контрольних елементів, радіокнопки дозволяють вибрати одну із них, натомість поля з галочками дають змогу вибрати декілька значень.

Значення

Атрибут value є рядком, що містить значення радіокнопки. Це значення ніколи не демонструється користувачу користувацьким агентом. Замість цього воно використовується, щоб визначити, яка радіокнопка з групи була вибрана.

Окреслення радіогрупи

Радіогрупа окреслюється шляхом задання кожній радіокнопці групи однакового значення атрибута name. Щойно задана радіогрупа, вибір будь-якої радіокнопки з цієї групи автоматично скасовуватиме вибір будь-якої до того вибраної радіокнопки тієї ж групи.

На сторінці можна мати стільки радіогруп, скільки заманеться, але за умови, що кожна з них має власне унікальне значення name.

Наприклад, якщо формі потрібно запитати користувача щодо бажаного способу зв'язку, можна створити три радіокнопки, кожна з яких матиме властивість name зі значенням contact, але значення однієї з них буде email, другої – phone, а третьої – mail. Користувач ніколи не побачить значень value чи name (якщо ви самотужки не додасте коду, що їх покаже).

У підсумку HTML матиме наступний вигляд:

<form>
 <fieldset>
  <legend>Будь ласка, оберіть бажаний спосіб зв'язку:</legend>
  <div>
   <input type="radio" id="contactChoice1" name="contact" value="email" />
   <label for="contactChoice1">Електронна пошта</label>

   <input type="radio" id="contactChoice2" name="contact" value="phone" />
   <label for="contactChoice2">Телефон</label>

   <input type="radio" id="contactChoice3" name="contact" value="mail" />
   <label for="contactChoice3">Пошта</label>
  </div>
  <div>
   <button type="submit">Надіслати</button>
  </div>
 </fieldset>
</form>

Тут три радіокнопки, кожна з яких має атрибут name зі значенням contact, але всі вони – з унікальними значеннями value, що однозначно вказують на певну радіокнопку групи. Також вони мають унікальні id, що їх використовує атрибут for елемента <label>, аби пов'язати позначки з радіокнопками.

Можна спробувати приклад нижче:

Представлення даних у радіогрупі

Коли форму вище подають із вибраною радіокнопкою, дані форми включають запис у вигляді contact=value. Наприклад, якщо користувач клацнув радіокнопку "Телефон", а тоді подав форму, то дані форми включатимуть рядок contact=phone.

Якщо упустити з HTML атрибут value, то подана форма присвоює групі значення on. В такому випадку якщо користувач клацнув на варіант "Телефон" і подав форму, то результівні дані форми будуть contact=on, що не є корисним. Тож не слід забувати вказувати значення атрибутів value!

Примітка: Якщо при поданні форми жодна радіокнопка не є вибраною, то радіогрупа взагалі не включається в подані дані форми, оскільки немає значення, котре можна було б передати.

Доволі непоширеним є рішення дозволяти подачу форми із радіогрупою, жодна радіокнопка котрої не є вибраною, тож зазвичай доцільно одну радіокнопку робити відразу в стані checked. Дивіться розділ Усталений вибір кнопки нижче.

Додаймо до прикладу трошки коду, щоб можна було дослідити дані, згенеровані формою. До форми HTML доданий блок <pre> для виводу в нього даних форми:

<form>
 <fieldset>
  <legend>Будь ласка, оберіть бажаний спосіб зв'язку:</legend>
  <div>
   <input type="radio" id="contactChoice1" name="contact" value="email" />
   <label for="contactChoice1">Електронна пошта</label>
   <input type="radio" id="contactChoice2" name="contact" value="phone" />
   <label for="contactChoice2">Телефон</label>
   <input type="radio" id="contactChoice3" name="contact" value="mail" />
   <label for="contactChoice3">Пошта</label>
  </div>
  <div>
   <button type="submit">Надіслати</button>
  </div>
 </fieldset>
</form>
<pre id="log"></pre>

Потім додається трохи JavaScript, щоб встановити слухач події submit, котра спрацьовує, коли користувач натискає кнопку "Надіслати":

const form = document.querySelector("form");
const log = document.querySelector("#log");

form.addEventListener(
 "submit",
 (event) => {
  const data = new FormData(form);
  let output = "";
  for (const entry of data) {
   output = `${output}${entry[0]}=${entry[1]}\r`;
  }
  log.innerText = output;
  event.preventDefault();
 },
 false,
);

Спробуйте цей приклад – і побачите, що група contact ніколи не дає більше одного значення.

Додаткові атрибути

На додачу до загальних атрибутів, притаманних всім елементам <input>, поля radio на додачу підтримують наступні:

checked

Булів атрибут, котрий, коли присутній, вказує, що радіокнопка є вибраною.

На відміну від інших браузерів, Firefox усталено зберігає динамічний стан позначеності (англ.) поля <input> між завантаженнями сторінки. Використовуйте атрибут autocomplete, щоб контролювати цю функціональність.

value

Атрибут value поділяють всі поля <input>; втім, для полів типу radio він має особливе призначення: коли подається форма, то лише ті радіокнопки, що є позначеними, подаються на сервер, і їх надіслане значення – значення атрибута value. Якщо ж атрибут value не вказаний, то його значення усталено вважається рівним on. Це показано в розділі Значення вище.

required

Атрибут required поділяє більшість типів <input>. Якщо будь-яка з радіокнопок однієї групи має атрибут required, то одна з радіокнопок такої групи мусить бути позначеною, проте це не обов'язково повинна бути саме та, що має атрибут.

Використання радіополів

Фундаментальні основи радіокнопок розкриті вище. Тепер – погляд на інші поширені пов'язані з радіокнопками особливості та техніки, що можуть знадобитися.

Усталений вибір радіокнопки

Щоб зробити радіокнопку усталено вибраною, слід включити в неї атрибут checked, як показано в цій переглянутій версії попереднього прикладу:

<form>
 <fieldset>
  <legend>Будь ласка, оберіть бажаний спосіб зв'язку:</legend>
  <div>
   <input
    type="radio"
    id="contactChoice1"
    name="contact"
    value="email"
    checked />
   <label for="contactChoice1">Електронна пошта</label>

   <input type="radio" id="contactChoice2" name="contact" value="phone" />
   <label for="contactChoice2">Телефон</label>

   <input type="radio" id="contactChoice3" name="contact" value="mail" />
   <label for="contactChoice3">Пошта</label>
  </div>
  <div>
   <button type="submit">Надіслати</button>
  </div>
 </fieldset>
</form>

В такому випадку перша радіокнопка є усталено вибраною.

Примітка: Якщо додати атрибут checked до більш ніж однієї радіокнопки, то наступні зневажатимуть попередні; отже, вибраною буде остання з checked радіокнопок. Так відбувається через те, що лише одна радіокнопка в групі може бути водночас вибраною, і користувацький агент автоматично скасовуватиме попередній вибір щоразу, коли нова радіокнопка отримуватиме позначку.

Забезпечення радіокнопкам більшої зони активації

У прикладах вище можна помітити, що радіокнопка може бути вибрана шляхом клацання пов'язаного з нею елемента <label>, а не тільки самої радіокнопки. Ця справді корисна особливість підписів форм HTML спрощує користувачам вибір бажаних варіантів, особливо на пристроях з малими екранами, наприклад, смартфонах.

Крім доступності, це іще одна добра причина як слід задавати своїм формам елементи <label>.

Валідація

Радіокнопки не беруть участі у валідації обмежень; вони не мають жодних реальних значень, щоб накладати на них обмеження.

Оформлення радіополів

Наступний приклад показує трохи більш закінчену версію прикладу, що використовується в цій статті, із певним додатковим оформленням та кращою семантикою, заданою шляхом використання спеціалізованих елементів. HTML має наступний вигляд:

<form>
 <fieldset>
  <legend>Будь ласка, оберіть бажаний спосіб зв'язку:</legend>
  <div>
   <input
    type="radio"
    id="contactChoice1"
    name="contact"
    value="email"
    checked />
   <label for="contactChoice1">Електронна пошта</label>

   <input type="radio" id="contactChoice2" name="contact" value="phone" />
   <label for="contactChoice2">Телефон</label>

   <input type="radio" id="contactChoice3" name="contact" value="mail" />
   <label for="contactChoice3">Пошта</label>
  </div>
  <div>
   <button type="submit">Надіслати</button>
  </div>
 </fieldset>
</form>

Залучений у цьому прикладі CSS – дещо більш істотний:

html {
 font-family: sans-serif;
}

div:first-of-type {
 display: flex;
 align-items: flex-start;
 margin-bottom: 5px;
}

label {
 margin-right: 15px;
 line-height: 32px;
}

input {
 appearance: none;

 border-radius: 50%;
 width: 16px;
 height: 16px;

 border: 2px solid #999;
 transition: 0.2s all linear;
 margin-right: 5px;

 position: relative;
 top: 4px;
}

input:checked {
 border: 6px solid black;
}

button,
legend {
 color: white;
 background-color: black;
 padding: 5px 10px;
 border-radius: 0;
 border: 0;
 font-size: 14px;
}

button:hover,
button:focus {
 color: #999;
}

button:active {
 background-color: white;
 color: black;
 outline: 1px solid black;
}

Найбільш помітною тут є властивість appearance (з префіксами, необхідними для підтримки певних браузерів). Усталено радіокнопки (і поля з галочкою) оформлюються нативними стилями операційної системи для відповідних контрольних елементів. Вказуючи appearance: none, можна повністю усунути це нативне оформлення і створити для них власні стилі. Тут використані border, border-radius і transition, щоб створити приємну живу анімацію радіокнопки. Зверніть увагу також на те, як для задання стилю вибраної радіокнопки застосовується псевдоклас :checked.

Примітка: При охоті використати властивість appearance її слід дуже обережно тестувати. Хоч вона підтримується в більшості сучасних браузерів, її реалізація широко різниться. У старіших браузерах навіть ключове слово none не має узгодженого ефекту між різними браузерами, а певні з них не підтримують його узагалі. В найновіших браузерах відмінностей менше.

Зверніть увагу на те, що при клацанні радіокнопки, коли дві кнопки міняють стан, присутній приємний плавний ефект появи-зникнення. На додачу до цього, стиль та забарвлення легенди й кнопки подання – видозмінені, щоб мати суттєвий контраст. Це може бути не таким виглядом, який хотілось би мати в реальному вебзастосунку, зате показує доступні можливості.

Технічний підсумок

Значення Рядок, що представляє значення радіокнопки
Події change та input
Підтримувані загальні атрибути checked, value та required
Атрибути IDL checked і value
Інтерфейс DOM

HTMLInputElement

Методи select()
Неявна роль ARIA radio

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
type="radio"
Chrome Full support Yes
Edge Full support 12
Firefox Full support Yes
Internet Explorer Full support Yes
Opera Full support Yes
Safari Full support Yes
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support Yes
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також