<input type="datetime-local">

{{HTMLSidebar}}

Елементи <input> типу datetime-local (локальні дата й час) утворюють контрольні елементи, що дають користувачеві змогу легко ввести як дату, так і час, включно з роком, місяцем і днем місяця, а також годинами та хвилинами.

Спробуйте його в дії

Загалом, користувацький інтерфейс відрізняється в різних браузерах. У тих, що не підтримують це поле, воно доладно деградує до простого контрольного елемента <input type="text">.

Цей контрольний елемент створений для представлення місцевих дати та часу, але не обов'язково місцевих дати та часу користувача. Інакше кажучи, це поле дозволяє будь-яку дійсну комбінацію року, місяця, дня місяця, години й хвилини – навіть тоді, коли ця комбінація є недійсною в поточній часовій зоні користувача (наприклад, як одна година, що належить до недійсного діапазону, спричиненого переходом на літній час).

Значення

Рядок, що представляє значення дати, введене в поле. Формат значення дати й часу, використовуваний полем цього типу, описаний в Рядках місцевих дати та часу.

Задати усталене значення поля можна шляхом додавання дати й часу в атрибуті value, отак:

<label for="party">Введіть дату й час для бронювання вашої вечірки:</label>
<input
 id="party"
 type="datetime-local"
 name="partydate"
 value="2017-06-01T08:30" />

Єдине, що варто пам'ятати: показані формати дати й часу відрізняються від фактичного значення value; показані дата й час форматуються згідно з локаллю користувача, як її подала операційна система, натомість дата й час value зазвичай форматується як YYYY-MM-DDThh:mm. Коли значення вище подається на сервер, наприклад, воно має вигляд partydate=2024-06-01T08:30.

Примітка: Також майте на увазі, що якщо дані подаються за допомогою HTTP GET, то символ двокрапки потребує екранування для включення в параметрі URL, наприклад, partydate=2024-06-01T08%3A30. Дивіться один з варіантів того, як це можна зробити, в encodeURI().

Також отримати й задати значення дати в JavaScript можна за допомогою властивості HTMLInputElement value; наприклад:

const dateControl = document.querySelector('input[type="datetime-local"]');
dateControl.value = "2017-06-01T08:30";

Додаткові атрибути

На додачу до атрибутів, спільних для всіх елементів <input>, поля datetime-local приймають наступні.

max

Найпізніші дата й час, що будуть прийняті. Якщо значення, введене в елемент, є пізнішим за цю мітку часу, то елемент провалює валідацію обмежень. Якщо значення атрибута max не є дійсним рядком, що відповідає форматові YYYY-MM-DDThh:mm, то такий елемент не має максимального значення.

Це значення повинно задавати рядок дати, пізнішої або рівної даті, заданій в атрибуті min.

min

Найраніші дата й час, що будуть прийняті; раніші мітки часу змусять елемент провалити валідацію обмежень. Якщо значення атрибута min не є дійсним рядком, що відповідає форматові YYYY-MM-DDThh:mm, то такий елемент не має мінімального значення.

Це значення повинно задавати рядок дати, ранішої або рівної даті, заданій в атрибуті max.

step

Атрибут step – це число, що задає гранулярність, котрої повинно дотримуватись значення, або особливе значення any, описане нижче. Лише значення, рівні основі крокування (min, якщо цей атрибут є, інакше – value, а ще інакше – відповідному усталеному значенню), є дійсними.

Рядкове значення any означає, що крокування не застосовується, і дозволяється будь-яке значення (з урахуванням інших обмежень, як то min і max).

Примітка: Коли введені користувачем дані не відповідають налаштуванням крокування, то користувацький агент може округлити число до найближчого дійсного, віддаючи перевагу числам у додатному напрямку, коли є два рівновіддалені варіанти.

Для полів datetime-local значення step задається в секундах, з масштабним фактором 1000 (оскільки за лаштунками числове значення виражене в мілісекундах). Усталене значення step – 60, що позначає 60 секунд (або 1 хвилину, або 60.000 мілісекунд).

Наразі неясно, що означає для step значення any, коли застосовано до полів datetime-local. Цей розділ буде оновлено, щойно ця інформація буде з'ясована.

Застосування полів datetime-local

Поля дати й часу – зручні, вони надають легкий користувацький інтерфейс для вибору дати й часу, а також нормалізують формат дати, надісланий на сервер, незалежно від локалі користувача. Проте важливо бути розсудливими щодо своїх користувачів. Не слід вимагати від них вводити дані, що не потрібні для роботи застосунку.

Контроль розміру поля

<input type="datetime-local"> не підтримує атрибутів контролю розміру контрольних елементів, як то size. Доведеться звернутися до CSS, аби налаштувати розмір таких елементів.

Задання часових зон

Єдине, чого тип поля datetime-local не надає – це способу задати часову зону чи локаль дати й часу. Така можливість була доступна в типі поля datetime, але такий тип тепер є застарілим, бувши прибраним зі специфікації. Основні причини того, чому це було прибрано, – відсутність реалізацій у браузерах, а також занепокоєння щодо користувацьких інтерфейсу й досвіду. Легше просто мати контрольний елемент (або елементи) для задання дати й часу, а тоді мати справу з локаллю окремо, в іншому полі.

Наприклад, якщо створюється система, в якій користувач, ймовірно, вже автентифікований, а його локаль вже задана, можна надавати часову зону в полі типу hidden. Наприклад:

<input type="hidden" id="timezone" name="timezone" value="-08:00" />

З іншого боку, якби була потреба дозволити користувачу ввести часову зону вкупі з датою й часом, то можна було б додати елемент <select>, аби дати йому змогу задавати правильну часову зону шляхом вибору конкретного місця зі списку місць:

<select name="timezone" id="timezone">
 <option value="Pacific/Kwajalein">Атол Еніветок, атол Кваджалейн</option>
 <option value="Pacific/Midway">Атол Мідвей, Самоа</option>
 <option value="Pacific/Honolulu">Гаваї</option>
 <option value="Pacific/Marquesas">Тайохе</option>
 <!-- і так далі -->
</select>

В будь-якому випадку значення дати з часом і часової зони автоматично подаються на сервер як окремі порції даних, і потім їх необхідно відповідно зберегти в базі даних на боці сервера.

Валідація

Усталено <input type="datetime-local"> не застосовує до введених даних жодної валідації. Реалізації користувацького інтерфейсу, загалом, не дозволяють уводити будь-що, що не є датою й часом, що корисно, але користувач усе ж може не ввести жодного значення й подати таке, або ввести недійсні дату й час (наприклад, 32 квітня).

Для обмеження доступних дат можна використати min і max (дивіться Задання максимальної й мінімальної дати), а щоб зробити введення дати й часу обов'язковим – атрибут required. Як наслідок, браузери, що це підтримують, покажуть помилку, якщо спробувати подати дату, що лежить поза заданим діапазоном, або порожнє поле дати.

Погляньмо на приклад. Тут задаються значення мінімальних і максимальних дати й часу, а також поле є обов'язковим:

<form>
 <div>
  <label for="party">
   Оберіть бажані дату й час вечірки (обов'язково, між 8:30 1 червня до 16:30
   30 червня):
  </label>
  <input
   id="party"
   type="datetime-local"
   name="partydate"
   min="2017-06-01T08:30"
   max="2017-06-30T16:30"
   required />
  <span class="validity"></span>
 </div>
 <div>
  <input type="submit" value="Забронювати вечірку!" />
 </div>
</form>

Якщо спробувати подати форму з неповною датою (або з датою поза заданим діапазоном), то браузер покаже помилку. Спробуйте погратися з цим прикладом:

Ось CSS, використаний в прикладі вище. Тут використовуються властивості CSS :valid і :invalid, аби оформити поле на основі того, чи є поточне значення дійсним. Піктограми додані в <span>, після поля.

div {
 margin-bottom: 10px;
 display: flex;
 align-items: center;
}

label {
 display: inline-block;
 width: 300px;
}

input:invalid + span::after {
 content: "✖";
 padding-left: 5px;
}

input:valid + span::after {
 content: "✓";
 padding-left: 5px;
}

Застереження: Валідація форм HTML не є заміною сценаріїв, котрі пересвідчуються, що введені дані мають коректний формат. Будь-кому занадто легко підлаштувати HTML так, щоб отримати змогу обійти валідацію, або ж геть її прибрати. Також користувачі можуть обійти HTML узагалі й подати дані безпосередньо на сервер. Якщо ваш код на сервері не може валідувати дані, що отримує, може статися лихо, коли подано некоректно відформатовані дані (або дані, що завеликими, мають не той тип, і так далі).

Примітка: У полі datetime-local значення дати завжди нормалізується до формату YYYY-MM-DDThh:mm.

Приклади

Базове застосування datetime-local

Найпростіше застосування <input type="datetime-local"> включає базову комбінацію елементів <input> і <label>, як показано нижче:

<form>
 <label for="party">Уведіть дату та час для бронювання вечірки:</label>
 <input id="party" type="datetime-local" name="partydate" />
</form>

Задання максимальних і мінімальних дати та часу

Щоб обмежити дату та час, які може ввести користувач, можна використати атрибути min and max. У наступному прикладі задається мінімальний час 2024-06-01T08:30 і максимальний 2024-06-30T16:30:

<form>
 <label for="party">Уведіть дату та час для бронювання вечірки:</label>
 <input
  id="party"
  type="datetime-local"
  name="partydate"
  min="2024-06-01T08:30"
  max="2024-06-30T16:30" />
</form>

Можуть бути вибрані лише дні в червні 2024 року. Залежно від того, який браузер використовується, час поза заданими значеннями може бути недоступним для вибору. В інших браузерах недоступні дату та час можна вибрати, але тоді поле дасть збіг з :invalid і :out-of-range та не пройде валідацію.

У частині браузерів (Chrome та Edge) лише частина "дня" у значенні дати буде редагованою, а до дат поза червнем не можна буде прокрутити. В інших (Safari) інтерфейс вибору дати нібито дозволятиме будь-яку дату, але значення буде примушено до дійсного діапазону, коли дата буде вибрана.

Дійсний діапазон включає ввесь час між значеннями min і max; час дня обмежений лише в першій та останній датах діапазону.

Примітка: Повинна бути змога використати атрибут step, щоб змінювати кількість днів, що пропускаються при кожному збільшенні дати (наприклад, можливо, ви хочете, щоб можна було вибирати лише суботи). Проте схоже, що це фактично не працює в жодній реалізації під час написання цих слів.

Технічний підсумок

Значення Рядок, що представляє дату й час (у місцевій часовій зоні), або порожній.
Події change та input
Підтримувані спільні атрибути autocomplete, list, readonly і step
Атрибути IDL list, value, valueAsNumber.
Інтерфейс DOM

HTMLInputElement

Методи select(), stepDown(), stepUp()
Неявна роль ARIA немає відповідної ролі

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
type="datetime-local"
Chrome Full support 20
Edge Full support 12
Firefox Full support 93
Internet Explorer No support No
Opera Full support 11
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support Yes
Chrome Android Full support Yes
Firefox for Android Full support Yes
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support Yes
Samsung Internet Full support Yes

Дивіться також